האם האובייקטיביות בתקשורת מתה?

כנס אילת לעיתונות: דיון על אופי סיקור החדשות