בג"ץ למדינה: להפחית אגרת חידוש דרכון שאבד

השופטים הורו למדינה להפחית אגרת חידוש דרכון שאבד או הושחת מ-685 השקלים הנהוגים כיום. בעבר עמד הסכום על 1,000 שקלים, אך ביהמ"ש קבע כי המדינה לא תוכל לגבות בחצי השנה הקרובה יותר מ-485 שקלים

חידוש דרכון שאבד - לא יותר מ-485 שקלים (AP)

בג"ץ קיבל היום את עתירת האגודה לזכויות האזרח נגד האגרות שגבה משרד הפנים בגין חידוש דרכון במקום דרכון שאבד, נגנב או הושחת. השופטים קבעו כי האגרות שנקבעו בשנת 2009 מופקעות.

גובה האגרה שקבע המשרד על חידוש דרכון עמד על 1,000 שקלים, ומעתה ולמשך ששת החודשים הקרובים יעמוד הסכום על 485 שקלים בלבד - כמחצית הסכום המקורי.

סכום חידוש דרכון עומד על 250 שקלים, אך בתחילת 2009 קבע משרד הפנים כי אגרת חידוש דרכון במקום דרכון שנגנב, הושחת או אבד, תעמוד על סכום גבוה במיוחד של 1000 שקלים, בטענה שהעלויות הגבוהות נועדו להילחם בתופעה של אובדן דרכונים. האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"ץ בטענה כי אגרות המופקעות הן למעשה קנסות, שמשרד הפנים אינו מוסמך לגבות משום שאובדן דרכון אינו עבירה.

בעתירה כתב עו"ד עודד פלר מהאגודה, כי האגרה מערימה קושי על מימוש אחת מזכויות היסוד של אזרחי המדינה - הזכות לצאת מהארץ. מאז הגשת העתירה ובעקבותיה, פחת גובה האגרה בהדרגה. בתחילה הודיע משרד הפנים לבג"ץ על הפחתתה לסכום של 750 שקלים ולאחר מכן ועדת הכספים של הכנסת הודיעה כי תאשר לגבות אגרה של 650 ₪ לכל היותר. כיום עומדת האגרה על 685 שקלים, כשהנפקת דרכון בנסיבות אחרות עולה לכל היותר 265 שקלים.

בג"ץ קיבל היום את העתירה, והורה על ביטול האגרות. בפסק הדין נקבע, שהתוספת אינה קנס, ואולם היא אסורה משום פגיעתה בזכות היסוד לצאת מהארץ. בששת החודשים הקרובים, עד להתקנתן של תקנות חדשות, יוכל משרד הפנים לגבות אגרה בשיעור של 485 שקלים עבור הנפקת דרכון חדש במקום דרכון שנגנב או אבד, 220 ₪ יותר מאגרת הנפקת דרכון בנסיבות אחרות. בתוך חצי שנה יידרש משרד הפנים לקבוע את גובה האגרות החדשות.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת