העליון קבע סופית: יגאל עמיר יישאר בבידוד

למרות הסכמת המדינה להכניס שותף לתאו של יגאל עמיר ולהוציאו מבידוד, החליטו היום 3 שופטי בית המשפט העליון להשאיר את רוצח ראש הממשלה בתנאי הפרדה מוחלטים. השופטים כתבו: "גם 15 שנים לאחר המעשה הנורא, יש סכנה לביטחון המדינה אם עמיר יבוא במגע עם אסירים נוספים"

רוצח ראש הממשלה יישאר בבידוד בו הוא מוחזק ב-15 השנים האחרונות - כך קבע הבוקר הרכב של שלושה שופטי בית המשפט העליון.

"גם לעת הזו, 15 שנים לאחר המעשה הנורא בו הורשע המבקש, מצביע החומר בכללותו על סכנה לביטחון המדינה מכך שהמבקש יפיץ את משנתו הקלוקלת בבואו במגע עם אסירים אחרים", כתבה ראש ההרכב שופטת העליון מרים נאור. 

השופטים הוסיפו כי "אין להקל ראש בתנאי ההפרדה, ואולם יש להדגיש כי המבקש איננו מבודד כליל מהעולם החיצוני. הוא מקיים פגישות התייחדות עם רעייתו פעם בחודש ומקיים מדי יום ביומו שיחות עם קרובי משפחתו. כן הוא זכאי לראות טלוויזיה, אף שמבחירה אינו עושה כן, וזכאי לעשות מנוי לעיתון. זוהי אכן הפרדה, אך אין המדובר במי שמבודד באופן מוחלט מן העולם החיצון".

"הסיכון הרב הנשקף מעמיר לא פחת"

בהחלטתם ציטטו השופטים את החלטת בית המשפט המחוזי מלפני מספר שנים, שקבע אז כי "הסיכון הרב הנשקף מעמיר לא פחת מאז ביצע את העבירות שבגינן מרצה הוא עתה את עונשו; כי ממשיך הוא לראות עצמו מחוייב, במחשבה ובמעשה, לרעיונות הטרור שאימץ לו בעבר; וכי אין הוא נכון לקבל על עצמו עול של שלטון החוק במדינה דמוקרטית. אופיו של עמיר, היעדר החרטה, נחישותו ודבקותו במטרה, כל אלה מחזקים את ההערכה כי אם אך תיקרה הזדמנות על דרכו, יעשה שוב למימוש רעיונותיו, בין בעצמו בין על-ידי אחרים, בין בתיכנון אופרטיבי בין בהטפת רעיונות".

השופטים לא פסלו את האפשרות שעמיר יועבר לתא עם אסיר נוסף, כפי שסוכם עם הפרקליטות, או להוציא אותו לתפילה משותפת עם אסירים, אולם עמיר עצמו ועורכי דינו דחו את הצעת הפשרה הזו ודרשו את הוצאתו המוחלטת מהבידוד והעברתו לאגף רגיל. כעת יצטרכו פרקליטיו של עמיר להגיש בקשה חדשה ולחזור שוב לבתי המשפט, אם ירצו שעמיר יועבר אכן לתא עם אסיר נוסף. 

רוצים לקבל עוד עדכונים שוטפים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק