האלוף הנכה שדרס למוות לא יישלח למאסר

שלילת רישיון, שנת מאסר על תנאי ופיצוי כספי: זה גזר דינו של יצחק ממיסטבאליב, אלוף אולימפי נכה שדרס לפני כשנתיים למוות שני אנשים ופצע אישה נוספת קשה. השופט מתח ביקורת על רשויות הרישוי, שנתנו לממיסטבאליב רישיון נהיגה: "על הרשויות לבחון את שיקוליהן להבא". ממיסטבאליב לא ייאסר, כי השב"ס לא מסוגל לטפל בו

בית משפט השלום לתעבורה בתל אביב קיבל היום את הסדר הטיעון בעניינו של יצחק ממיסטבאליב, האלוף האולימפי בשחייה במשחקים הפאראלימפיים, אולימפיאדת הנכים. ממיסטבאליב איבד לפני כשנתיים שליטה על רכבו, ודרס למוות שני אנשים שעמדו בתחנת אוטובוס בכביש גהה. אישה נוספת נפצעה קשה.

לפי ההסדר, רישיון הנהיגה של ממיסטבאליב יישלל לצמיתות, הוא יבצע 400 שעות לתועלת הציבור, הוא יימצא למשך 3 שנים בשנת מאסר על תנאי אם יעבור עבירות שעניינן בנהיגה, וישלם לשתי משפחות ההרוגים 15 אלף שקלים, לכל משפחה.

בקבלת ההסדר ציטט השופט יהושע צימרמן את חוות דעתו של רופא שירות בתי הסוהר שבדק את ממיסטבאליב: "אין באפשרות שרות בתי הסוהר להחזיקו בין כתליו במידה ויידרש לעשות כן", ועל כן, בהסדר הטיעון לא נכלל עונש מאסר.

"אני אומר שוב - אני מצטער"

"הנאשם אינו כשיר לרצות עונש מאסר מאחורי סורג ובריח, כך נקבע מפורשות בחוות דעת רופא שרות בתי הסוהר. הנאשם אף אינו כשיר לבצע עבודות שרות כמפורט בחוות הדעת של הממונה על עבודות השרות. התביעה וההגנה הגיעו להסדר טיעון ולפיו הנאשם יפסל לצמיתות, ויש בכך כדי להבטיח נאמנה שהנאשם לא יגרום עוד, בנהיגתו, לפגיעה בחפים מפשע", כתב השופט בהחלטתו.

השופט סיכם בביקורת כלפי הרשויות. "נאשם זה במוגבלויותיו הרפואיות הרבות ובנתונים הטכניים המורכבים ביותר של רכבו, הגיב לסיטואציה, באופן שלא נדע לעולם. ואולם, נוכל אך לשער במידה גבוהה של הסתברות כי לנהג אחר בלא אותן מגבלות ובנהיגתו ברכב שאיננו בעל אותן מורכבויות טכניות הייתה יכולת להגיב באופן שהיה ממזער את הנזקים ואולי אף מונע את התאונה. אני סבור איפוא כי על רשויות הרישוי לתת דעתם על מקרה טרגי זה, לבחון היטב את שיקוליהם, בהתירם לנאשם זה להחזיק ברישיון נהיגה כדין, ולבחון את שיקוליהם להבא, אף ביתר קפידה".

משפחותיהם של הנדרסים דורשות שממיסטבאליב לא ייצג יותר את ישראל בתחרויות אולימפיות. בבית המשפט הביע ממיסטבאליב חרטה על התאונה ואמר: "הבעתי את החרטה ואמרתי להם כמה פעמים והם יודעים את זה ואני עוד פעם אגיד להם, אני מצטער, זה קרה בלי כוונה".