בית המשפט קבע: יגאל עמיר יישאר בבידוד

ביהמ"ש המחוזי בנצרת קיבל את המלצת המדינה להשאיר את רוצח ראש הממשלה רבין ז"ל, יגאל עמיר, לבד בתאו עוד שישה חודשים. במסמכים שהציגו נציגי השב"כ לשופט חשין עולה כי עמיר עוקף את ההגבלות שהוטלו עליו. עם זאת, חלה מגמת ירידה בהפרות אלו

נשיא בית המשפט המחוזי בנצרת השופט דוד חשין, קיבל היום את בקשת המדינה והורה על המשך החזקתו של רוצח ראש הממשלה יגאל עמיר בהפרדת יחיד - לתקופה של שישה חודשים. עם זאת, הבהיר השופט חשין כי יש לבחון בעתיד אפשרות להחזיק את עמיר בתא זוגי.

בשל אופי הסיכון הנשקף ממנו, סווג רוצח ראש הממשלה כ"אסיר בטחוני". סיווג שגרר הטלת מגבלות שונות, ובכללן החזקתו בהפרדה מיתר האסירים, התקנת מצלמות מעקב בתאו והגבלות על ביקורים. למעלה מ-14 שנים מוחזק עמיר בתנאים של "החזקה בהפרדה", שהוארכה מדי 6 חודשים בהוראת בית המשפט.

בית המשפט כי הפרדתו של עמיר דרושה כדי למנוע פגיעה בביטחון המדינה. לדברי הנשיא חשין, לא ניתן עדיין להשיג מטרה זו "בדרך אחרת שפגיעתה בזכויות האסיר פחותה, כפי שהחוק דורש".

נציגי שירות הביטחון הכללי הציגו בפני בית המשפט מסמכים חסויים וסקרו שורה ארוכה של מידע שנאסף במהלך השנים על עמיר. מעיון במסמכים הבין השופט חשין כי עמיר עוקף את ההגבלות שהוטלו עליו בנושא שיחות הטלפון. כמו כן, הוא נעזר רבות באחרים - בתוך הכלא ומחוצה לו, על מנת להעביר מסרים.

הנשיא הבהיר כי "אין מדובר בהפרות משמעתיות גרידא, אלא בדרך התנהלות המהווה כלי בידיו להרחיב את מעגל האנשים איתם הוא מורשה לעמוד בקשר נוכח ההגבלות שהוטלו עליו כ'אסיר בטחוני'".

חשין לשב"ס: בחנו אפשרות להעבירו לתא זוגי

יצחק רבין ז"ל (חדשות 2)
עם זאת, ציין הנשיא חשין כי מגמת התנהלותו של עמיר הולכת ופוחתת. אם היא תימשך, לדברי חשין, ממליץ לשב"כ ולשירות בתי הסוהר לבחון שוב בעתיד את האפשרות של החזקתו בתנאי הפרדה זוגית. העברתו של עמיר לתא עם עוד אסיר "יהיה בה כדי להביא לפגיעה פחותה בזכויותיו ולעמוד בדרישת המידתיות", ציין חשין.

הנשיא חשין ציין כי המגבלה העיקרית והקשה ביותר שהופעלה על עמיר היא "החזקתו בנפרד מאסירים אחרים וכי כבר נפסק לא אחת, כי החזקת אסיר בתנאי הפרדה היא בבחינת חריג". השופט חשין התייחס בהחלטתו לעקרון לפיו בדרך כלל מוחזק אסיר יחד עם כלל האסירים, על בסיס ההכרה בכך שהחיים בסביבה אנושית ובחברת אנשים הם צורך חיוני לאדם ו"בבחינת זכות אדם בסיסית, שהפגיעה בה ראוי שתיעשה רק בהתקיים טעמים מיוחדים וכבדי משקל", לדבריו.

יגאל עמיר מרצה עונש של מאסר עולם ועוד 14 שנות מאסר במצטבר. ביום 27.03.96 הורשע יגאל עמיר ברצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, בפציעת מאבטחו בנסיבות מחמירות, וכן בקשירת קשר בצוותא עם אחיו ואדם נוסף, לרצוח ראש ממשלה ולפגוע בתושבי הישובים הערביים ובאנשי המשטרה הפלסטינית באזור יהודה ושומרון.@003@