העליון קבע: דיון במעצר ביטחוני - רק בנוכחות החשד

הרכב מורחב של תשעה שופטי בית המשפט העליון ביטל בצהריים בצעד נדיר את סעיף 5 לחוק סדר הדין הפלילי. המשמעות: דיון במעצר אסיר ביטחוני - רק בנוכחות החשוד. "הסעיף פוגע באופן בלתי-מידתי בזכותו החוקתית של עצור להיות נוכח בהליכי מעצרו", נקבע. "סעיף זה בסתירה לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו"

העליון ביטל חוק בסדר הדין הפלילי (חדשות 2)

הרכב מורחב של תשעה שופטי בית המשפט העליון ביטל היום, בצעד נדיר, סעיף בחוק סדר דין פלילי המבטל את האפשרות לדון בעניינם של עצירים בטחונים - שלא בנוכחותם. השופטים קבעו נוכחותם של החשודים בדיון מחוייבת כדי שלא ייפגעו זכויותיהם.

שופטי ההרכב דנו בעתירה לאחר שעורכי הדין דוד הלוי ורשאד זועבי מהסנגוריה הציבורית בירושלים, ערערו על ההחלטה לקיים דיון בהארכת מעצרו של לקוח שלהם, שלא בנוכחותו.

הסעיף שבוטל הוא סעיף 5 לחוק סדר הדין הפלילי. הסעיף קובע את האפשרות לקיים דיונים בהארכת מעצרו של חשוד בעבירת ביטחון, שלא בנוכחות העצור. בהחלטה נקבע כי הסעיף, "פוגע באופן בלתי-מידתי בזכותו החוקתית של עצור להיות נוכח בהליכי מעצרו, וכי בשל כך עומד סעיף זה בסתירה לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו".

ביניש: יש פתרון גם ל"פצצה מתקתקת"

המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, השופט אליעזר ריבלין קבע כי זכותו של נאשם להיות נוכח במשפטו היא מרכיב מרכזי בהליך הוגן, המעוגנת בזכותו החוקתית של אדם לחירות ולכבוד: "ההליך המשפטי אינו עוסק בפרטים-נעלמים אלא בפרטים-נוכחים". עוד קבע השופט ריבלין כי "תכלית הוראת השעה לשפר את יכולתם של גורמי האכיפה לבצע חקירה מהירה, רציפה ויעילה בתחום עבירות הביטחון - היא ראויה, אך האמצעי אינו מידתי".

נשיאת בית המשפט העליון, דורית ביניש הוסיפה כי ייתכנו מצבים חריגים ונדירים שבהם הימנעות מהבאת העצור נדרשת לשם מניעת סיכון מיידי, בהם מקרים של "פצצה מתקתקת", אך ניתן למצוא לכך פתרון משפטי.  גם השופטים אדמונד לוי, אשר גרוניס, איילה פרוקצ'יה, עדנה ארבל, סלים ג'ובראן ואליקים רובינשטיין - הצטרפו לדברי ריבלין בפסק הדין.

השופטת מרים נאור אמנם הצטרפה לקביעה כי הסעיף אינו עומד בתנאי חוק היסוד אך ציינה כי "במקרים נדירים צריכה הזכות להליך הוגן לסגת לפרק זמן מוגבל מפני הצורך למנוע - בדרגה של וודאות קרובה - פגיעה בחיי אדם".