גאידמק נאשם בהלבנת 650 מיליון שקלים

איש העסקים שעזב את הארץ לא מפסיק להסתבך: כתב אישום חמור הוגש הבוקר נגד ארקדי גאידמק בגין הלבנת הון ומרמה. על פי כתב האישום, רכש במרמה חברה הולנדית בסיוע של 5 מעובדי חברת הנאמנות שסייעה לו להנפיק מסמכים כוזבים. בין עובדי החברה - גם היועץ המשפטי שלה

כתב אישום חמור הוגש הבוקר לבית משפט המחוזי בתל אביב כנגד חברת 'פועלים שירותי נאמנות' וכנגד ארקדי גאידמק - הלקוח המרכזי של החברה, בגין הלבנת הון בבנק הפועלים. כתב האישום הוגש גם נגד נחום גלמור, שפעל כאיש קש מטעמו של גאידמק.

גאידמק וגלמור נאשמים יחד עם חמישה עובדים של חברת הנאמנות: חיים שמיר ושלמה רכט, שהיו מנהליה הבכירים של החברה, רם לוי, יועצה המשפטי של החברה ומנהלת קשרי לקוחות בבנק הפועלים סניף 535, קרן ללום.

חומרת כתב האישום נובעת ממעשיהם לכאורה של הנאשמים האחרים - עובדי החברה, שניהלו תאגיד עזר בנקאי והשתמשו במוניטין של בנק הפועלים כדי להסתיר פעילות מרמה בנכסיו של גאידמק בהיקף שנאמד בכ-650 מיליון שקלים.

החברה ויו"ר הדירקטוריון שלה מואשמים שפעלו יחד עם גאידמק וגלמור על מנת לאפשר לגאידמק לרכוש במרמה את החברה ההולנדית "טרמופוסט", תוך הסתרת זהותו כרוכש החברה וכבעל הכספים ששימשו לרכישתה. פעולות המרמה נעשו תוך הצגת גלמור כרוכש של החברה ותוך הצגת 50 מיליון דולר מכספיו של גאידמק, ככספיו של גלמור.

יועמ"ש החברה נאשם שסייע להלבין את הכספים

הצגת הכספים במרמה ככספיו של גלמור והסתרת זהותו של גאידמק התאפשרה בין היתר, בשל שיתוף הפעולה מצד החברה לנאמנות ומי שעמד בראשה. שיתוף פעולה זה בא לידי ביטוי ביצירת שורה של מצגים בנקאיים כוזבים שהוצגו לנציגי בעלי המניות של החברה בהולנד.

בנוסף מואשמת החברה לנאמנות ובכיריה כי בהזדמנויות שונות פעלו על מנת לסכל את חובות הדיווח החלות עליה ועל בנק הפועלים כלפי הרשות לאיסור הלבנת הון בכל הקשור לפעולותיו של גאידמק ושל שני לקוחות נוספים.

במקרה אחד הדבר נעשה תוך שיתוף פעולה עם היועץ המשפטי של החברה ובמקרה אחר עם מנהלת קשרי הלקוחות בבנק הפועלים, קרן ללום. במסגרת כתב האישום הגישה הפרקליטות בקשה לחילוט של כ-40 מיליון שקל של חברת פועלים שירותי נאמנות, אשר שייכים לחברה ולא ללקוחותיה, למקרה שהחברה תורשע.

 הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק