העליון דחה את בקשת סניגורי קצב להשתחרר מייצוגו

בית המשפט העליון דחה את העירעור שהגישו עורכי דינו של נשיא המדינה משה קצב, שביקשו להתפטר מייצוגו בעקבות ההחלטה לנהל את המשפט ארבעה ימים רצופים בשבוע. "קשה לקבל שמשפטו של הנאשם יימשך במשך שנים ארוכות", קבעו

נשיא המדינה משה קצב, ארכיון (חדשות 2. ארכיון)

הרכב של שלושה שופטי בית המשפט העליון דחה הבוקר את העירעור שהגישו עורכי דינו של נשיא המדינה משה קצב, שביקשו להתפטר מייצוגו בעקבות החלטת בית המשפט המחוזי לנהל את המשפט במשך ארבעה ימים רצופים בשבוע. "נפעל בהתאם להוראות בית המשפט", ציין עו"ד אמיר בתגובה להחלטה.

בית המשפט התייחס לחוק לפיו הליכים פליליים יש לקיים ברצף והביע תקווה כי ההחלטה תהווה ציון דרך בהתנהלותם של בתי המשפט בנושא. כידוע, בשל העומס על בתי המשפט, קיימים הליכים פליליים שמנוהלים בבתי המשפט לאורך שנים, דבר הגורם עיוות דין לנאשמים.

עורכי הדין ציון אמיר, אביגדור פלדמן ואברהם לביא משמשים יחדיו כסניגורים בהליך פלילי המתנהל בבית המשפט המחוזי בתל-אביב נגד נשיא המדינה לשעבר משה קצב. בית המשפט קבע, כי ההליך יידון ברציפות וכי ייערכו ארבעה ימי דיונים בכל שבוע. בעקבות קביעה זו עתרו הסניגורים לשחררם מייצוגו של הנאשם. בקשתם זו נדחתה והם עתרו לעליון.

"לא כל 3 הסניגורים צריכים להיות בכל דיון"

בכתב האישום מיוחסות לקצב עבירות של אינוס, מעשה מגונה בכוח, מעשה מגונה, הטרדה מינית, הטרדת עד ושיבוש מהלכי משפט. כתב האישום כולל רשימה של כחמישים עדים שיש לחקור.

בתחילת יוני הגישו הסניגורים בקשה לשחרור מן הייצוג בטענה כי לוח הזמנים שקבע בית המשפט אינו מאפשר להם לתת הגנה ראויה לנשיא לשעבר ומונע מהם מלעמוד בהתחייבויות ללקוחות אחרים. בית המשפט דחה את הבקשה והפנה לחוק שקובע כי עם תחילת שמיעת הראיות יש לנהל את ההליך ברציפות עד סופו.

"קשה לקבל שמשפטו של הנאשם יימשך במשך שנים ארוכות", ציינו השופטים בהחלטתם. "מנגד, בהחלט ראוי להתחשב בכך שהמערערים כבר נטלו על עצמם מחויבויות כלפי לקוחות אחרים. בעניין זה יש להבדיל בין מחויבויות שקדמו למועד בו הוחלט על קצב השמיעה, לבין מחויבויות מאוחרות למועד זה. לעניין המקרה הקונקרטי יש כמובן לזכור כי עסקינן בנאשם אחד שיש לו שלושה סניגורים. נתון זה יש בו כדי להקל, שהרי לכאורה אין צורך בנוכחות של כל השלושה בכל שעה ושעה של דיון".

השופטים הוסיפו: "הניתוח שעשינו מביא אותנו לכלל מסקנה כי צדק בית המשפט המחוזי משלא נעתר לבקשתם של המערערים לשחררם מן הייצוג", קבעו השופטים. "אין כל צידוק להתערבות של ערכאת הערעור בהחלטה לגבי מועד השמיעה וקצב השמיעה. על כן, אף אין עילה לשחרר את הסניגורים מן הייצוג. עם זאת, ניתן להניח שבתקופה הראשונה של השמיעה, היינו בחודשים ספטמבר ואוקטובר 2009, יהיה בית המשפט נכון לגלות גמישות מסוימת".

השופטים הדגישו כי מדובר בשלושה סניגורים המייצגים נאשם אחד. "נתון זה נותן אפשרות תימרון לסניגורים, שהרי לכאורה אין צורך ששלושתם יהיו נוכחים בבית המשפט בכל עת ובאופן רצוף".

עו"ד אמיר:"צריך לכבד את החלטת בית המשפט"

עו"ד פלדמן (חדשות 2. ארכיון)
הרכב השופטים הביע תקווה כי החלטתם תשליך על אופן ניהול דיונים פליליים בעתיד: "יש לקוות שהמקרה הנוכחי יהווה ציון דרך בהתנהלותם של בתי המשפט בנושא השמיעה הרציפה", כתבו בהחלטתם. "ראוי שבתי המשפט השונים יתאימו את התנהלותם, מבחינת קצב השמיעה של תיקים, לדרישות שבדין. אכן שינוי מעין זה אינו ניתן לביצוע באיבחת חרב אלא יש לבצעו בהדרגה, שכן מדובר בשינוי מערכתי".

עו"ד ציון אמיר אמר לחדשות 2 באינטרנט בתגובה להחלטה: "צריך לכבד את החלטת בית המשפט העליון שקבע הלכה חשובה על האופן הרצוי, הרציף והמהיר שבו צריך להתנהל הדיון", ציין.

"אני באמת חושב שכך צריך להיות. לגופו של עניין צריך להדגיש כי בית המשפט ציין כי ניתן לגלות גמישות כדי שנוכל להתאים את עצמנו לדיונים במיוחד במהלך תקופת הדיונים הראשונה במשפט, אנחנו נפעל בהתאם להוראות בית המשפט".

הווידאופדיה: פרשת קצב

עקבו אחר חדשות 2 בטוויטר 

בית המשפט קבע: משפט קצב בדלתיים סגורות

רשמית: פרקליטי קצב התפטרו מייצוגו