עשרות שוטרים מואשמים בזיוף

בפרקליטות טוענים כי 47 הנאשמים, רובם שוטרים ושוטרים לשעבר, זייפו שנות ושעות לימוד והצהירו על תואר שרכשו. בפרשה המסועפת הזו נחקרו יותר מ-1,500 בני אדם, 700 מהם שוטרים

השוטרים זייפו שעות לימוד. למצולמים אין קשר לכתבה (רויטרס)

לבית משפט השלום בירושלים הוגש היום כתב אישום על ידי המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה נגד 47 שוטרים ושוטרים לשעבר, הנאשמים בקניית תארים תורניים פיקטיביים המסמיכים אותם כרבנים. התואר נחשב לנאשמים ללימודים גבוהים ברבנות, מה שהקנה להם את כל הזכויות וההטבות להם זכאים רבנים.

מדובר בפרשה שזכתה לשם "תיק הרבנים" - פרשיית מעשי מרמה וזיוף לשם קבלת תארי רבנות לאנשי כוחות הביטחון. בשנים האחרונות נערכה חקירה מקיפה, מורכבת ומסועפת, אשר נוהלה על ידי זרוע חשיפה במחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש), בראשות אלכס אור, בשיתוף פעולה עם היחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרת ישראל ועם המשטרה הצבאית החוקרת, וכללה למעלה מ-1,500 נחקרים, בהם למעלה מ-700 שוטרים.

מרבית השוטרים מואשמים בקבלת דבר במרמה ומיעוטם מואשמים, בנוסף לכך, גם בזיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר ובשימוש במסמך מזויף. מהחומר הרב שנאסף בחקירה עולה כי בין השנים 1999-2003 הקימו גורמים שונים, נגדם כבר הוגש כתב אישום על ידי פרקליטות מחוז ירושלים, מספר "מכללות" ללימודים על-תיכוניים, בהן למדו אנשי כוחות הביטחון לימודים תורניים במשך מספר שעות מועט בשבוע (בין 8 ל-10 שעות) במשך שנה עד שנתיים.

"הונו את המשטרה הצבא והשב"ס"

בעקבות שורה של מצגי שווא, על פי כתב האישום, הוענק לתלמידי המכללות מסמך, חתום על ידי הרבנות הראשית, לפיו הם למדו חמש שנים בישיבה גבוהה. המסמך הכוזב לכאורה הועבר לגופי הביטחון השונים - משטרה, צבא ושב"ס -  ובהסתמך עליו העניקה מדינת ישראל הטבות שכר לתלמידים בסך כולל של מאות מליוני שקלים.

ממשרד המשפטים נמסר כי חקירת מח"ש התייחסה לשוטרים ולתלמידים שקיבלו את הטבות השכר, לחשודים שעסקו בהקמת ובהפעלת המכללות, בהם רבנים וראשי המכללות והן לבכירים ברבנות הראשית שהיו שותפים למעשי המרמה.

במשרד המשפטים אומרים כי במהלך החקירה התברר, בין היתר, כי סגן הרב הראשי המשטרתי בזמנו, אהרון גוטסדינר, היה שותף לעבירות המרמה ואף קיבל שוחד מאחת המכללות עבור פעילותו בנושא זה. כאמור, נגד אנשי המכללות והרבנות הראשית, שהיו מעורבים במעשי המרמה, כבר הוגש כתב אישום לפני זמן מה.

האישום: מצג כוזב של לימודים לאורך שנים

השוטרים נגדם הוגש כתב אישום הואשמו במצג כוזב שיצרו בהתייחס למספר שנות ושעות הלימודים התורניים העל תיכוניים שלמדו. לשם קבלת תוספת שכר היה על כל תלמיד ללמוד לימודים על-תיכוניים תורניים במשך 4-ארבע עד חמש שנים.

מכיוון שהלימודים במכללה ארכו לכל היותר כשנתיים, מספר שעות ספורות בלבד בשבוע, מסרו השוטרים, לרשויות שעסקו באישור הטבות השכר מסמכים כוזבים או מזויפים, לפיהם הם למדו כביכול לימודים על-תיכוניים תורניים נוספים במקום אחר, נוסף על המכללה בה למדו במסגרת מסלול הלימוד שתואר, והכל כדי לאפשר להם לקבל במרמה את תוספות השכר האמורות.

בעקבות מצגי השוא השונים, החלו הנאשמים לקבל תוספות שכר ממשטרת ישראל בגין לימודים תורניים, על אף שלמעשה לא עמדו בקריטריונים הנדרשים לשם קבלת תוספות אלה. 

על פי  כתב האישום, קיבל כל אחד מהנאשמים במהלך השנים האחרונות, מקופת המדינה, סכומים הנעים בין עשרות אלפי שקלים למאות אלפי שקלים. הסכום הגבוה ביותר שקיבל אחד הנאשמים בכתב אישום זה עמד על כ-600 אלף שקלים.

השוטרים יטופלו גם משמעתית

השוטרים היו עתידים לקבל תוספות שכר אלו עד יציאתם לגמלאות, וכן לאחר מכן, במסגרת כספי הפנסיה להם יהיו זכאים, כך שהנזק לקופת המדינה כתוצאה ממעשיהם, עלול היה להגיע למאות מיליוני שקלים, ואף יותר.

הטיפול במאות שוטרים נוספים שנחקרו במסגרת פרשיה זו הועבר למחלקת משמעת במשטרת ישראל, שם יוגשו נגדם כתבי אישום משמעתיים.

איך מצטרפים לטוויטר של חדשות 2?