ביהמ"ש הרשיע את עופר גלזר בהטרדה מינית

גלזר ושרי אריסון הגיעו יחד לביהמ"ש בתקווה להסיר את הצל שרובץ עליהם מאז תחילת המשפט. אך לדאבונם בחרה השופטת להרשיע את גלזר בשתי עבירות של ביצוע מעשים מגונים ובשתי עבירות של הטרדה מינית. הכרעת הדין התבססה על עדותה של אחות שנשלחה לטפל באריסון בביתם של הזוג