פסיקה: שרה נתניהו לא תוכל לערער על ההחלטה במשפט מני נפתלי

נדחתה בקשתה של רעיית ראש הממשלה לערער על פסק הדין של מני נפתלי: היא תידרש לשלם לנפתלי 3,000 שקלים . "לגברת נתניהו ניתנה הזדמנות להתגונן ולהביא ראיות והיא עשתה כן בפועל", ציין בית הדין לעבודה.

הפסד נוסף לשרה נתניהו בבית המשפט: רשם בית הדין הארצי לעבודה קבע היום (ראשון) כי לרעיית ראש הממשלה לא נתונה הזכות לערער על פסק הדין במשפט מני נפתלי - בו נפסקו פיצויים של 270 אלף שקלים לאב הבית לשעבר במעון ראש הממשלה. גברת נתניהו תישא בהוצאות ההליך - 3,000 שקלים - ופנייתה תימחק על הסף.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

הרשם כאמל אבו קאעוד קבע כי "לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה שלא נתונה לגב' שרה נתניהו זכות לערעור על פסק הדין של בית הדין קמא". עוד הוסיף הרשם כי רעיית ראש הממשלה תידרש לשלם את הוצאות ההליך תוך 30 יום. הרשם הוסיף כי נתניהו לא התבקשה לשלם את התשלום שנפסק למני נפתלי בעבר: "המדינה תמכה בעמדתה של הגברת נתניהו וממלא לא עתרה לחיובה בהוצאות בגין הליך זה, ולכן אין צו להוצאות לטובתה".

אבו קאעוד נימק כי "גברת נתניהו לא הייתה צד להליך, והיא הובאה לעדות כדי לסייע בידי בית הדין להגיע לחקר האמת בתביעתו של מר נפתלי. על כן, לא התקיים בעניינה 'משפט נלווה' ו'זכויותיה' לא הוכרעו. עניינה האישי לא היה מושא הדיון ואחריותה האישית לתנאי העסקתו של מר נפתלי לא נקבעה". הרשם ציין כי למרות שנקבע שנתניהו "תרמה" לתנאי ההעסקה הפוגעניים במעון ראש הממשלה, אין בה כדי להושיב אותה על דוכן 'הנאשמים' או 'המעוולים' ולהציב אותה מעברו השני של השדה הדיוני שנועד לבדוק את מערך זכויותיו של מר נפתלי אל מול המדינה כמעסיקתו".

כמו כן קבע אבו קאעוד בהחלטתו נגדנתניהו כי "ממילא אין בפסק הדין של בית הדין קמא כדי לשנות את מערך הזכויות שהיו נתונות לגברת נתניהו או החובות שחלו עליה עובר לפסק הדין. הגם שגב' נתניהו תרמה, אפילו תרומה משמעותית, לסביבת העבודה הפוגענית של מר נפתלי, הכרעותיה של הערכאה הדיונית, הנכונות למקרה המסוים שנדון לפניו, לא פגעו בזכות מזכויותיה של גב' נתניהו או במערך חובותיה". הוא ציין כי הפסיקה קבעה שנתניהו לא פעלה על פי אמות המידה המצופות, אך לא פגע בפרטיותה של רעיית ראש הממשלה. "כנגד גברת נתניהו לא נטענו טענות בעלות מאפיינים פליליים חמורים והערכאה הדיונית לא קבעה ממצאים עובדתיים - לגברת נתניהו ניתנה הזדמנות להתגונן ולהביא ראיות והיא עשתה כן בפועל".