המדינה תובעת יותר מ-58 מיליון שקלים מאל-על

משרד האוצר הגיש תביעת עתק נגד חברת התעופה אל-על בטענה כי היא הסתירה עשרות מיליוני שקלים שהיו אמורים לעבור לקופת המדינה. לטענת האוצר, המדינה כיסתה את הגירעון בקופת פיצויי העובדים, ולאחר מכן גילתה כי בידי החברה ישנם עודפים. "אל-על מנסה להתעשר על חשבון הציבור", נטען בתביעה

פער בין הסכומים שהופקדו (דניאל נחמיה, חדשות 2)

משרד האוצר הגיש היום (ד') לבית המשפט המחוזי בלוד תביעת עתק נגד חברת התעופה אל-על על סך יותר מ-58 מיליון שקלים בטענה כי אל-על לא העבירה לידי המדינה סכומי עודפים שנותרו בקופתה בניגוד להסכמות בין השתיים.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

על פי הנטען בכתב התביעה, עם הפרטת אחזקות המדינה בחברת התעופה בשנת 2003, התחייבו אל-על והמדינה לכסות גירעון בסך מאות מיליוני שקלים שנוצר בקופה לפיצויי העובדים, מהתמורה שתתקבל מההפרטה. "מקורו של גירעון זה הוא בפער בין הסכומים שהיו מיועדים לתשלום פיצויי פיטורים לעובדים הזכאים, לבין הסכומים שהופקדו על ידי החברה בפועל", נכתב בתביעה.

על פי ההסכמים, המדינה התחייבה להשתתף במימון הגירעון מהכספים שיתקבלו מהנפקת החברה. לאחר שנתקבלו התמורות מהנפקת החברה - כך טענה המדינה - כוסה הגירעון בקופת הפיצויים במלואו, אך בידי חברת התעופה נותרו סכומים עודפים. המדינה ציינה כי "סכומי הכסף העודפים עומדים נכון ליום 31 בדצמבר 2013 בסך של כ-32.4 מיליון שקלים. אין כל ספק כי מוטלת על חברת אל-על חובה על פי כל דין והסכם להשיב את הסך האמור לקופת הציבור מאחר שלאל-על אין בכספים אלו כל זכות"."אל-על מבקשת להתעשר על חשבון הציבור"

בתביעה, שהוגשה באמצעות פרקליטות מחוז תל אביב, הוסיפה המדינה כי התגלה שאל-על קיבלה תמורה נוספת מהנפקת האופציות שהייתה אמורה לעבור ישירות לקופת הפיצויים, אך לא הועברה אליה. "מדובר בסך של כ-14.6 מיליון שקלים אשר ניתנו כאופציות לעובדי אל-על ואשר החברה רשמה אותם בספרייה כחיסכון בעלויות שכר", נכתב. לדברי הפרקליטות אין מחלוקת כי סכום זה מהווה תמורה הנובעת מההנפקה והיה צריך להקטין את היקף הגירעון.

"למרבה הצער אל-על מבקשת להתחמק מהשבת כספים אלו לידי המדינה חרף חובותיה החוקיות לעשות כן", סיכמה המדינה בתביעה. "בכך, מנסה אל-על להתעשר שלא כדין על חשבונה של התובעת ולמעשה על חשבון הציבור כולו".

מאל-על נמסר בתגובה: "טרם נמסר לחברה כתב תביעה כלשהו. אם וכאשר יתקבל תלמד אותו החברה ותגיב כנדרש".