הממשלה אישרה את חוק השעיית ראשי רשויות

הצעת החוק קובעת לראשונה אפשרות של השעיית ראשי רשויות עקב הגשת כתבי אישום נגדם. ע"פ ההצעה, ועדה בראשות שופט מחוזי בדימוס תקבע אם כתב האישום שהוגש נגד ראש רשות מצדיק את השעייתו לתקופה של שנה. ההצעה שיזם שר הפנים הואצה עקב בחירתם המחודשת של שלושה ראשי ערים שהושעו ע"י בג"ץ לאחר שהוגשו נגדם כתבי אישום

"חוק ההשעיה". לחיאני, רוכברגר וגפסו (חדשות 2, יוסי זילברמן)

הצעת חוק השעיית ראשי רשויות שהציג שר הפנים גדעון סער אושרה היום (א') בממשלה פה אחד. ההצעה קובעת לראשונה אפשרות של השעיית ראשי רשויות במקרה של הגשת כתב אישום חמור נגדם. היוזמה להצעת החוק החלה לאחר שבג"ץ הורה להדיח מתפקידיהם את שלומי לחיאני, יצחק רוכברגר ושמעון גפסו - זמן קצר לפני הבחירות המקומיות - בשל כתבי אישום נגדם.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

"החוק החדש משקף את האיזון הראוי בין טוהר המידות ואמון הציבור בשלטון המקומי, לבין המימד הדמוקרטי הגלום בבחירה הישירה של ראש הרשות והזכות לבחור ולהיבחר", אמר סער במהלך הצגת הצעת החוק. "ההסדר החייב מתחייב בעקבות המצב שנותר לאחר פסיקת בג"ץ". הצעת החוק צפויה לעלות לאישור מליאת הכנסת עוד השבוע.

על פי הצעת החוק, ועדה בראשות שופט בית משפט מחוזי בדימוס תקבע האם כתב אישום שהוגש נגד ראש רשות מצדיק את השעייתו. בין היתר תבחן הוועדה את חומרת העבירות, את היקפן, התמשכותן ופרק הזמן שחלף מהמועד בו נטען שבוצעו העבירות. ראש הוועדה ימונה על ידי שר הפנים ושרת המשפטים. בוועדה יהיה חבר גם אדם שכיהן ראש רשות מקומית.

"ההסדר מתחייב". שר הפנים סער (שמוליק סופר)

הוועדה תוכל להחליט על השעיה של שנה, שתחול במהלך המשפט, ותהיה רשאית להאריך את ההשעיה בתקופות נוספות של שנה. במידה שראש העיר יזוכה - הוא יוכל לחזור לתפקידו. במקרה של השעיית ראש רשות מכהן, מועצת הרשות תבחר לו ממלא מקום.

עוד קובע החוק כי אם במהלך תקופת ההשעיה חלות בחירות וראש הרשות העמיד עצמו לבחירה ונבחר - השעייתו תימשך גם לאחר הבחירות ומספר 2 ברשימתו ימלא את מקומו. במהלך ששת החודשים הראשונים של ההשעיה, יהיה זכאי ראש הרשות למחצית משכרו ותנאיו ולאחר מכן יהיה זכאי ל-70%.