מסתמן: תאושר התמודדות הרב יצחק יוסף לרבנות

משרד המשפטים, בהתערבות חריגה, קורא למועצת הרבנות הראשית להתכנס כבר מחר בבוקר על מנת לאשר את הארכת תעודת הכושר לרב יצחק יוסף. הארכת תוקף התעודה הכרחית על מנת שהרב יוסף יוכל להתמודד לתפקיד הרב הראשי הספרדי

המרוץ לרבנות הראשית ממשיך לספק כותרות: השבוע דווח שמשרד המשפטים פתח בבירור באשר לכשירותו של הרב יצחק יוסף לתפקיד הרב הראשי הספרדי, לאחר שהתברר כי אחת מתעודות הרבנות שבה הוא מחזיק אינה בתוקף. בתגובה תתכנס מחר (ד') בצעד חריג מועצת הרבנות הראשית, על מנת להכשיר את מועמדותו.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

בראשית השבוע, אחרי הודעתו של הרב עובדיה יוסף כי בנו הרב יצחק יוסף הוא המועמד של ש"ס לתפקיד הרב הראשי הספרדי, התעוררה שאלה בנוגע לתוקף תעודת הכושר לתפקיד רב עיר, שבה הוא מחזיק. מדובר באחד הקריטריונים המחויבים בתקנות להתמודדות לתפקיד הרב הראשי.

למשרד המשפטים, לרבנות הראשית ולמשרד הדתות הוגשו שאילתות רבות בנושא. משני הגופים האחרונים התקבלה התשובה הבאה: "הנושא עבר לטיפול משרד המשפטים". גורמים בכירים בשני הגופים סיפרו לחדשות 2 כי משרד המשפטים דרש להעביר את הטיפול בנושא לידיו וביקש לערוך בעצמו את הבירור, עוד בטרם יחזיר את המפתחות לגורמים שאמונים על הליכי המינוי והבחירה.

על מועצת הרבנות להתכנס ולהכריע

לא נבחר כמועמד ש"ס. הרב אברהם יוסף (ויקיפדיה)
הערב, לאחר בדיקה, ובהתייעצות עם כל המעורבים בדבר, הוציא משרד המשפטים הודעה, שבה הוא מורה למועצת הרבנות הראשית להתכנס מחר, שעות ספורות לפני סגירת רשימת המועמדים לתפקיד הרב הראשי, הספרדי והאשכנזי, ולהכריע בנושא.

"שאלת כשירות של הרב יצחק יוסף לכהונת הרב הראשי לישראל נבחנה ע"י משרד המשפטים בעקבות פניה של הרבנות הראשית", נכתב. "לאחר בחינת הנושא נמצא, כי על מועצת הרבנות הראשית להתכנס עד מחר ולהכריע בשאלת חידוש הכשירות לכהן כרב עיר, שניתנה לרב יצחק יוסף. מהבחינה שנערכה ע"י משרד המשפטים עולה כי החלטת מועצת הרבנות הראשית בעבר, שלפיה הוענקה הכשירות לרב, עומדת במבחני הסבירות. כעת נדרשת אך פעולה של חידוש הכשירות כאמור ולצורך כך מתחייבת קבלת החלטת המועצה בעניין."

מועצת הרבנות הראשית שמורכבת מרבנים בולטים, בהם גם רבים מהמועמדים לתפקיד הרב הראשי כמו הרב שמואל אליהו, הרב יהודה דרעי ועוד, היא למעשה הגוף היחיד שרשאי לאשר את הארכת תוקפה של אותה התעודה בתנאים מסוימים - תנאים שהרב יוסף ככל הנראה עומד בהם.

צפוי להירשם כמועמד עד אחר הצהריים

יכול לישון בשקט? הרב עובדיה יוסף (כיכר השבת)
חלק ניכר מחברי המועצה לא יוכלו להשתתף בהצבעה מחר על הארכת תוקף התעודה וזאת בשל ניגוד עניינים, קרבה משפחתית או עניין ברור במעורבות בהליך הבחירות - כך שלמעשה מספר חברים מצומצם יצטרך להכריע בנושא. בש"ס ידעו על הבעיה שעשויה להיווצר עם תעודת הכושר וערכו בדיקות מקיפות ומקדימות, בין היתר עם גורמים בכירים מאוד במערכת המשפט, על האפשרות שהמינוי יסוכל ברגע האחרון - מה שככל הנראה לא יקרה.

הרב יוסף יכול לישון בשקט הלילה, לא צפויות הפתעות מחר. מועצת הרבנות תאשר את ההארכה בבוקר, ואחר הצהריים הוא צפוי להירשם באין מפריע להתמודד על התפקיד הרם.