אולמרט: "עברתי ייסורים, הניחו לי לנפשי"

ראש הממשלה לשעבר השיב על ערעור הפרקליטות על זיכויו בפרשות "ראשונטורס" ו"טלנסקי" וטען כי ההחלטה לערער היתה בלתי סבירה. "הוא זוכה פה אחד", ציינו עורכי דינו, "אין עוד הצדקה להמשיך את עינוי הדין, בו אישומים חמורים מהם זוכה ריחפו מעל ראשו כלהט החרב המתהפכת"

"זכה לנשום לרווחה". אולמרט בהכרעת הדין, (רויטרס)

ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט הגיש היום את תשובתו על ערעורה של פרקליטות המדינה לבית המשפט העליון על זיכויו בפרשות "ראשונטורס ו"פרשת טלנסקי". לטענתו, ההחלטה לערער על ההכרעה וגזר הדין חרגו מסבירות בשיקול הדעת.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

"זו החלטה בלתי סבירה באופן מהותי, שכן המערערת לא נתנה משקל ראוי לכל אחד מהשיקולים הרלוונטיים שהיה עליה להביא בחשבון בבואה לקבל החלטה אם להגיש ערעור אם לאו", נכתב בתשובתו של אולמרט לבית המשפט.

אחת הטענות המרכזיות של ראש הממשלה לשעבר היא כי בהגשת הערעור לא לקחה בחשבון את הסבל שעבר. "על הפרקליטות להביא במניין שיקוליה את אינטרס הנאשם כי יונח לו לנפשו, לאחר שבסיום מסכת הקשיים והייסורים שזימן לו ההליך הפלילי, זכה לנשום לרווחה ולשוב לשגרת יומו", טענו עורכי דינו של אולמרט.

"פרקליט המדינה הפך מעורב אישית"

יתרה על כך, טוען ראש הממשלה לשעבר כי בהחלטה להגיש ערעור על זיכויו, לא ניתן מספיק משקל לעובדה שהרכב של שלושה שופטים זיכה אותו. "משזוכה פה אחד, אין עוד הצדקה להעצים ולהמשיך את עינוי הדין שהיה מנת חלקו בכל אותן שנים, בו האישומים החמורים מהם זוכה בסוף היום ריחפו מעל ראשו כלהט החרב המתהפכת", נכתב בתשובה לערעור.

עוד ציינו סניגוריו כי למעשה, העבירות שבהן הואשם מלכתחילה לא חייבו הרכב מורחב של שלושה שופטים, אך ההרכב הורחב בגלל בקשתה של הפרקליטות. "העובדה שהרכב מורחב של שלושה שופטים החליט פה אחד לזכות את המשיב, צריכה הייתה להוות שיקול ראשון במעלה במסגרת שיקוליה של המערערת בבואה להחליט אם לערער על פסק הדין", כתבו.

לטענתו של אולמרט, בעיה נוספת טמונה בשיקול דעת לקוי של פרקליט המדינה דאז משה לדור. "הוא הפך מעורב באופן אישי בתוצאות משפטו", צויין בתשובה לבית המשפט.

בתשובה מונים עורכי הדין סדרה של ליקויים, לטענתם, בהתנהלותו של פרקליט המדינה. "התבטאויותיו הקיצוניות וחסרות התקדים כנגד המשיב, סירובו להתנצל על דבריו, ותביעת הדיבה שנאלץ המשיב להגיש, אשר רק בעקבותיה נאות פרקליט המדינה להתנצל, הפכו את פרקליט המדינה לבעל עניין אישי בתוצאות משפטו, לא רק בשל הפגיעה ביוקרתו המקצועית נוכח זיכויו של המשיב, אלא גם בשל המשקעים המיותרים שנוצרו".