היועמ"ש וינשטיין קבע: על הממשלה והרשויות המקומיות לפעול למניעת הדרת נשים במרחב הציבורי

בעקבות תופעת הדרת הנשים מהמרחב הציבורי, מינה היועמ"ש, יהודה וינשטיין, צוות מיוחד לבחינת הסוגייה. האיסור כי אישה תישא הספד על קרוב משפחתה, ההפרדה ביו נשים וגברים בתחבורה הציבורית ושילוט האוסר על נשים ללכת בצד הרחוב הם רק חלק מהסעיפים עמם הממשלה תיאלץ להתמודד

שלח ההמלצות לשרים, וינשטיין (חדשות 2)

היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה וינשטיין, החליט בתום מספר דיונים בלשכתו לאמץ את דו"ח הצוות שמונה על-ידו לגיבוש המלצות להיבטים המשפטיים של תופעת הדרת הנשים מהמרחב הציבורי.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

וינשטיין קבע כי על כל אחת מהרשויות הציבוריות הנוגעות להמלצות לפעול באופן מהיר, יעיל ונחרץ להפסקתם של ביטויי ההפרדה והאבחנה בתחום אחריותה. במקביל, פנה היום וינשטיין לשרים שמשרדיהם אמונים על יישום ההמלצות בבקשה שיתייחסו לממצאים.

על פי ממצאי הבדיקה, עולה כי ישנה הפרדה והבחנה בין גברים לנשים בבתי העלמין ברחבי הארץ, כאשר נאסר על נשים לשאת הספדים על יקיריהם. לטענת וינשטיין מדובר בהפליה פסולה ועל משרד הדתות לפעול להפסקתה המיידית.

במקרה אחר נמצא כי ישנה הפרדה בין נשים לגברים בטקסים ממלכתיים או בטקסים ואירועים הזוכים לחסות המדינה. על פי עמדת היועמ"ש, משרד ממשלתי או רשות ציבורית אחרת אינם רשאים לארגן אירוע ממשלתי, ממלכתי או ציבורי במהלכו ינקטו צעדים שמטרתם להביא להפרדה בין גברים לנשים.

ההפרדה בין נשים לגברים בסניפי קופות החולים זכתה אף היא להתייחסותו של וינשטיין, שקבע כי על משרד הבריאות לפעול במהרה להפסקתם של כל גילויי ההפרדה השונים בסניפי קופות החולים.

נוסעים בתחבורה הציבורית יעלו מהדלת הקדמית בלבד

בכל הנוגע להפרדה בין נשים לגברים בקווים מסוימים של התחבורה הציבורית נקבע כי על משרד התחבורה להבטיח שהסדרי הפרדה אינם ננקטים, במישרין או בעקיפין, על ידי כל אחד מהזכיינים המפעילים קווי תחבורה ציבורית מכוח רישיון. על המשרד להוציא הנחיות ביצוע ברורות, ולהגביר את הפיקוח על החברות. על פי היועמ"ש, העלייה לאוטובוס תתאפשר רק מהדלת הקדמית, ועל התשלום להתבצע ישירות לנהג.

על רקע הצבת שילוט ברחוב הקורא לנשים לפנות למסלולים נפרדים או להתלבש באופן צנוע, נקבע כי רשות מקומית חייבת להימנע מלאפשר תלייתו של שילוט כזה בתחומה, במיוחד שלט המוצב במרחב הציבורי עצמו.

בקשר למדיניות אי השמעת נשים בתחנת הרדיו האיזורית "קול ברמה" ואי העסקתן של נשים בתפקיד שדרניות, טען וינשטיין כי על הרשות השנייה לסיים בתוך שישה חודשים את מהלך ההידברות שהיא מקיימת עם תחנת הרדיו "קול ברמה" ולגרום לכך שעד מועד זה הסדרי השידור המפלים הנוהגים בתחנה ייפסקו לגמרי.

במכתבו פנה וינשטיין לשרת התרבות והספורט, לימור לבנת, שר התקשורת גלעד ארדן, שר הפנים גדעון סער שר הדתות נפתלי בנט, שרת הבריאות יעל גרמן ולשר התחבורה ישראל כץ. המכתב כלל את תמצית ההמלצות שאותן אימץ בתחומים השונים ובמספר סוגיות פרטניות, וביקש את התייחסות השרים בטרם יופצו הנחיות מטעמו.