כך עקפה המשטרה את הקורבנות

עדי מדינה מגויסים בדרך כלל למתן עדות שמפלילה עבריינים. באופן יוצא השתמשה המשטרה בעד מדינה כדי לגבות עדות מהקורבנות של אותם עבריינים. עדויות שסייעו להפליל שני ארגוני פשיעה בדרום

עד המדינה אמנם הצליח להביא למעצרם של יותר מ-60 עבריינים, אבל בניגוד למצב הרגיל בו עד מדינה מדובב את העבריינים עצמם הפעם העד מדובב את הקורבנות - שמפחדים להעיד נגד אלו שסוחטים אותם.

רק ברכב עם עד המדינה הסכים הקורבן להודות על המכות שקיבל ועל החשש להתלונן. הוא אמר לו "חטפתי ממנו שבר בגולגולת, שברו אותי לגמרי", עוד הוא נשמע אומר "אני לא מחפש צרות, אני בסדר עם כולם" - וזאת הייתה הבעיה של המשטרה, העבריינים הטילו את אימתם על הקורבנות שסירבו להעיד נגדם.

לפני חודשיים נעצרו עשרות אנשים שפעלו כשלוחה של ארגון הפשיעה של איציק אברג'יל בבאר שבע ובאילת. זה קרה בין השאר בזכות עד המדינה שהפליל את חבריו. אחד החשודים בינתיים שוחרר כי בית המשפט הטיל ספק במהימנות של עדות שניתנת בצורה כזאת.

"מחומר הראיות עולה כי ישנם פערים בגרסת המתלונן ביחס לחבלות לבין הודאות עד המדינה שניתנו על בסיס שיחותיו עם המלונן", כתב השופט אבו טהה מבית המשפט המחוזי בבאר שבע. לארגון הפשיעה מיוחסים עבירות רבות כולל סחיטה באיומים של בעלי עסקים, ונגד 20 מהם הוגשו כתבי אישום שחלקם התבססו על העדויות שהקליט עד המדינה, ועוד לא ברור אם בית המשפט יקבל אותן.