פרשת רצח תאיר ראדה: האם הרוצח עדיין מסתובב חופשי?

בחודש שעבר הגיע למעבדות הזיהוי הפלילי של המשטרה המומחה המוביל בעולם לעניין השוואת טביעות נעל. חוות הדעת שלו מערערת לחלוטין את אחת הראיות המרכזיות שבגינן הורשע רומן זדרוב. האם בית המשפט יקבל את חוות הדעת החדשה? גיא פלג עוקב

זה וויליאם בוזדיאק מומחה אמריקני בעל שם. איש הזיהוי הפלילי של ה-FBI שכתב את ספרי היסוד בתחום השוואת טביעות נעליים. הנה הוא כאן, בחודש שעבר, במעבדות הזיהוי הפלילי שלנו, כאן ניסה לשכנע אותו ללא הפסקה, רפ"ק ירון שור המומחה הישראלי, כי יש התאמה בין טביעות נעליו של רומן זדורוב שהורשע ברצח הילדה תאיר ראדה ב-2006, לטביעות הנעל שנמצאו על מכנסיה של תאיר.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

שש שנים אחרי שגופתה של הנערה בת ה-13 תאיר ראדה ז"ל נמצאה מוטלת בחדר השירותים של בית הספר "נופי גולן" בקצרין, חלה בשבועות האחרונים התפתחות דרמטית בפרשה שעשויה להיות בעלת השפעה מכרעת על הערעור שהגיש רומן זדורוב, שהורשע ברצח.

רפ"ק שור העיד במשפט כי קיימת התאמה בוודאות גדולה ביותר. חוות הדעת של בוזדיאק מדהימה: המומחה המוביל בעולם קבע שלא רק שלא ניתן לקבוע כי מדובר בטביעת הנעל של זדורוב, אלא כי לא ניתן לקבוע בוודאות כי מדובר בטביעת נעל.

"אני חושב שההתפתחות בתיק הזה, מעבר לכך שהיא דרמטית, היא גם מלמדת על הסכנה הגדולה בהסתמכות על חוות דעת פורנזיות שלבית המשפט יש נטייה לחשוב עליהן כעל עובדות, או כעל על עניין אובייקטיבי, כשברור לגמרי שהן לא דבר אובייקטיבי", אמר פרקליטו של רומן זדורוב, עו"ד איתי הרמלין מהסניגוריה הציבורית.  "וכשמומחה של המשטרה נותן חוות דעת, אז לא צריך לסמוך עליה כעל אמת מוחלטת".

זדורוב הודה ושיחזר את רצח הנערה

זדורוב הודה ברצח, שיחזר, התוודה בפני מדובב משטרתי, ומסר פרטי חקירה מוכמנים שרק הרוצח יכול היה לדעת. פרקליטוי מהסנגוריה הציבורית שרואים בתיק הזה כתיק דגל, מזהירים מפני הרשעה ברצח הנסמכת על הודאתו של הנאשם בלבד. "יש אנשים", הם אומרים, "שמודים במעשים שלא ביצעו".

"ההודאה של רומן זדורוב ניתנה לאחר שהחוקרים שיקרו לו ואמרו שמצאו דם שה על החפצים שלו, מה שכמובן לא היה נכון,  ושכנעו אותו שהוא כנראה רצח אותה, ושכח שהוא רצח אותה", מוסיף עו"ד הרמלין וברור שעל הודאה כזו אי אפשר לסמוך, בייחוד כשההודאה לא תואמת בכלל את העובדות".

הראייה הזאת של טביעת הנעל, היא הראייה המדעית היחידה בתיק. בית המשפט העליון עוד צריך להסכים לקבל את חוות הדעת החדשה. לא ברור אם כניסתה של הראייה הזאת תערער את ההרשעה כולה. לא ברור אם השופטים יטילו ספק באמרותיו הברורות של זדורוב שהודה ברצח בכמה הזדמנויות - וחזר בו.

המומחה הטיל ספק במסקנות המשטרה 

התפנית בפרשה התרחשה, כאמור, בחודשים האחרונים - עם הגעתו ארצה של מומחה ה-FBI האמריקני לתביעות נעל, למחלקה לזיהוי פלילי במשרד המטה הארצי של המשטרה. הוא בחן את הממצאים שהתגלו על מכנסיה של תאיר וקבע כי לא ניתן לקבוע שמדובר בטביעות נעליים, ולפיכך לייחסם לזדורוב.

חוות הדעת הדרמטית תועבר לעיון בית המשפט העליון, שם יתבקשו השופטים לאשר את הגשתה - אחרי שבערכאה הקודמת, שבה הורשע זדורוב, הגיש צוות ההגנה ממצאים אחרים. 

רצח בשירותי בית הספר

תאיר ראדה נרצחה בדצמבר 2006. גופתה נמצאה בתא שירותים בבית הספר "נופי גולן" שבו למדה, כשעליה חתכים רבים וחבלות שהצביעו על אלימות קשה שהופעלה נגדה.

רומן זדורוב, פועל בניין שעבד במוסד, נעצר זמן קצר אחר כך, הודה ברצח ושחזר אותו. מאוחר יותר הוא חזר בו מהדברים וטען כי נאלץ להודות בעקבות לחצים כבדים שהופעלו עליו. בספטמבר 2010 הוא הורשע ונשלח למאסר עולם.