המבקר מזהיר: "ליקויים באספקת החשמל בעתיד; תכנון משק החשמל נעשה ללא ראייה כוללת"

משרד אנרגיה והמים לא פעל לקידום תכנית מתאר למשק האנרגיה, לא קבע את היקף פיתוח מערך ייצור החשמל ולא יצר ביטחון אנרגטי לתושבי ישראל – כך קובע מבקר המדינה. הצפי: כוח ייצור החשמל מפחם יירד ב-50%, מחסור בחשמל יורגש גם בשנה הבאה והנזקים צפויים לעמוד על מיליארדי שקלים. המבקר: חשש מהפסקות חשמל גם ב-2013

גם בעתיד: ליקויים בחשמל. דוח המבקר (חדשות 2)

"ליקויים רבים בסדרי קבלת ההחלטות ובהיערכות לאספקת חשמל בעתיד, תכנון משק החשמל נעשה לטווח הקצר וללא ראייה כוללת" - כך אומר מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף שפירא בדוח שפרסם על משרד האנרגיה והמים.

מבדיקת אנשי המבקר עולה כי דרך פעולתם של אנשי המשרד וגורמי התכנון והבנייה הביאה למחסור בחשמל בקיץ 2012 ולמחסור צפוי גם בשנת 2013. עקב כך, עלולים להיגרם למשק בשנים אלה נזקים של מיליארדי שקלים. עוד צוין כי "משרד האנרגיה טרם הכין תכנית אב ולא פעל לקידומה של תכנית מתאר ארצית למשק האנרגיה. לפיכך אין למשרד ולמשק האנרגיה מתווה תכנוני ארוך טווח בנושאים מרכזיים, לרבות משק החשמל".

מהבדיקה עולה כי המשרד לא קבע את היקפו של פיתוח מערך הייצור, מועד פיתוחו והרכבו, ולא עשה את הצעדים הנדרשים ליצירת ביטחון אנרגטי בישראל. בנוסף, יש חשש מכושר בייצור של תחנות כוח המופעלות בפחם, זאת בשל תמהיל התחנות שהורה משרד האנרגיה והמים לחברת החשמל להקים: "כושר הייצור של תחנות כוח המופעלות בפחם תרד אל מתחת ל-50% מהחשמל המיוצר במשק, ויותר מ-70% מהחשמל במשק ייוצר כבר בשנים הקרובות באמצעות גז טבעי".

הנתונים שהציג המבקר בדוח אינם מתיישבים עם העמדה שהביעו גורמים מקצועיים במשרד ובהם מנכ"ל המשרד בשנת 2010, לפיהם יש להבטיח יכולת לייצר לפחות 50% מהחשמל מפחם ולהקפיד ששיעור החשמל המיוצר מגז טבעי לא יהיה גבוה מ-50% בשעה נתונה ומ-40% בשנה. גורמים אלה אף ציינו כי הגדלת השיעור של ייצור חשמל מגז טבעי מ-50% ל-70% היא מעשה "מסוכן ולא אחראי".

מבקר המדינה (חדשות 2)

התכנון הפגום עלול להביא למשק הפסדים של מיליארדים

עד מועד סיום הביקורת, משרד האנרגיה, משרד האוצר, רשות החברות הממשלתיות ורשות החשמל לא הגיעו להסכמה בעניין נוסח רישיון ניהול המערכת, ולכן טרם יישמו את החלטות הממשלה בדבר השינוי המבני במשק החשמל.

"במועד סיום הביקורת לא היה גורם המופקד על ביצוע תכנון מערך הייצור של כלל משק החשמל, והתפקידים המיועדים לו לא הוגדרו בפירוט בתקנות, על משרד האנרגיה לפעול בהקדם, בשיתוף משרד האוצר, רשות החברות הממשלתיות ורשות החשמל להשלמת השינוי המבני שעליו הוחלט זה מכבר", לשון הדוח. על פי הערכות המבקר, אי השלמת התהליך גרמו לתכנון פגום העלול לגרום למשק הפסדים כלכליים בסך של 6.4-4.3 מיליארד שקלים.

"מימוש התכנון נפגע עקב התנהלות אטית של המשרד ושל גורמי התכנון והבנייה", נכתב בסיכום הדוח. "החלטות הממשלה בעניין משק החשמל לא מומשו, מה שעלול לגרום להפסקות חשמל בשנים 2012-2013".

מחברת החשמל נמסר בתגובה לדוח: "חברת החשמל קבלה את טיוטות דוחות מבקר המדינה ואח"כ את הדו"חות הסופיים. החברה שיתפה פעולה בכל מהלך הביקורת עם הגורמים המקצועיים במשרד המבקר ועם קבלת הדוחות הסופיים החברה פועלת ליישום ההמלצות של מבקר המדינה.
חברת החשמל מברכת את מוסד מבקר המדינה על שמצא לנכון לבחון לעומק את משק האנרגיה והחשמל בכללותו. אנו רואים בכך חשיבות עצומה ונפעל בשיתוף מלא עם כל הגורמים המבוקרים בדוח על מנת לקדם את המלצות המבקר".

בחברת החשמל מוסיפים כי הדוח מתייחס לנתונים שהועברו עד לשנת 2009 וכי חברת החשמל "פועלת כל הזמן לשיפור ומטפלת באופן מעמיק ורציני בהמלצות ובהנחיותיו של כל דוח ביקורת המתקבל מגורמים רשמיים".

דוח מבקר המדינה - סיקור מיוחד

למרות אסון הכרמל, המבקר מבהיר: "חוסר תיאום בכיבוי האווירי"

דוח מבקר המדינה על חברת החשמל: "תוספות שלא כחוק בסך מיליארדים לעובדים"

דוח המבקר: "תעריף המים עלה ב-30%, הגדילו הנטל"