למרות אסון הכרמל - המבקר מבהיר: "חוסר תיאום בכיבוי האווירי"

מבקר המדינה מבהיר כי למרות אסון הכרמל קיים קושי בין תיאום גורמי ההצלה וגופי הביטחון בנושא כיבוי מהאוויר. המבקר הטיל את האחריות על הדרג המדיני שלא מינה מתאם. "יחידת הכיבוי שהוקמה בחיל האוויר לא נבחנה על ידי החיל מערכתית", נכתב בדוח. בנוסף, הגורמים השונים "לא בחנו איומי ייחוס לעורף ותרחישי שריפות"

"חוסר תיאום בכיבוי האווירי". דוח המבקר (חדשות 2)

עדיין קיימים כשלים בתיאום בין הגופים השונים במדינת ישראל באשר לכיבוי שרפות מהאוויר, וזאת גם לאחר דוח מבקר המדינה בנושא אסון הכרמל - כך עולה מבדיקת המבקר השופט בדימוס יוסף שפירא. עוד עולה מהדוח כי נמצאו ליקויים בעניין התיאום הכללי והמרכזי בנושא הכיבוי האווירי, תיאום שאמור להביא לכדי מיצוי את כל הטיפול המקצועי בתחום הקמת מערך כיבוי אווירי בראייה בין-ארגונית בשעות שגרה וחירום.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת  

"חיל האוויר שעליו הוטלה האחריות להקמת המערך, המשרד לביטחון הפנים וכיבוי האש לא פעלו במתאם כללי. גם יחידת הכיבוי האווירי שהוקמה בחיל לא נבחנה על ידי חיל האוויר בראייה מערכתית", לשון הדוח. "ראוי היה כי הדרג המדיני יקבע כבר בעת ההחלטה על הקמת המערך, גורם מתאם כללי ומרכזי אחד, כדי שיביא לכדי מיצוי את כל הטיפול המקצועי בתחום זה בראייה בין-ארגונית".

בדוח צוין כי על אף שראש מטה חיל האוויר מסר כי החיל רואה את עצמו אחראי לנושא הכיבוי האווירי בישראל, הרי שבפועל החיל לא פעל כמתאם כללי ומרכזי לנושא: "יחידת הכיבוי שהוקמה בחיל לא נבחנה על ידי חיל האוויר בראייה מערכתית שלמה וכוללת של מאפייני המענה הדרוש".

השרפה בכרמל (חדשות 2)

"לא נבחנו איומי הייחוס לעורף ותרחישי השריפות"

בנוסף, נמתחה גם ביקורת על הכנת מערך כיבוי האש לתרחישי חירום ולעתות מלחמה: "לא נמצא שהגורמים הממשלתיים הנוגעים בדבר בחנו במשך שנים, במשולב ובמתואם את איום הייחוס לעורף ואת תרחישי השרפות האפשריים בעתות חירום ובעתות שגרה וממילא לא הכינו על פיהם דרישה מבצעית לבניין מערך כיבוי אווירי למדינת ישראל, ובכלל זה קבלת סיוע ממדינות אחרות המפעילות מערך כיבוי אווירי".

בנוסף נכתב כי למרות שהאיום על עורף ישראל החריף עם השנים ובעת לחימה צפוי ירי של מאות מטחי רקטות מדי יום ביומו לרחבי הארץ, ההמלצות של הוועדות שמינו ראש הממשלה ושרי הפנים בתחום חיזוק מערך הכיבוי האווירי, לא הבשילו לכדי גיבוש. עוד הובהר כי למרות החלטת הממשלה שרח"ל (רשות החירום הלאומית) אחראית לקביעת איום הייחוס הלאומי לעורף, היא לא הייתה מעורבת בנושא הכיבוי האווירי.

"נדרשת בחינה מקצועית של נושאים רבים"

המבקר גם התייחס להתנהלות של חיל האוויר לאחר שהוטלה עליו המשימה להקים יחידת כיבוי אווירי לאחר אסון השרפה בכרמל. בנושא זה, הוא העלה ספקות האם החיל יכול היה למצות עבודת מטה מיטבית בתחום הקמת יחידת כיבוי אווירי בזמן הנתון שהוקצב לו מהממשלה. "בביקורת לא נמצא שחיל האוויר הביא לידיעת הרמטכ"ל ושצה"ל העביר לידיעת שר הביטחון מגבלות הנוגעות לזמן הקצר שהוקצב לביצוע עבודות מטה", נכתב בדוח.

עוד לפי המבקר, נדרשת בחינה מקצועית של נושאים רבים: תמהיל כלי הטיס הדרושים, פעילות בשעות היום והלילה, כיבוי באמצעות דליית מי ים ואגמים, כיבוי בשטח עירוני, שיתוף פעולה בסיוע מחו"ל והפעלת חוזי אווירי.

דוח מבקר המדינה - סיקור מיוחד

דוח מבקר המדינה מתריע: "ליקויים באספקת החשמל בעתיד"

דוח מבקר המדינה על חברת החשמל: "תוספות שלא כחוק בסך מיליארדים לעובדים"

דוח המבקר: "תעריף המים עלה ב-30%, הגדילו הנטל"