דוח המבקר: "תעריף המים עלה ב-30%, הגדילו את הנטל"

תעריף המים התייקר ב-30% במכוון, אין התחשבות באוכלוסיות חלשות ואין חוקיות בתעריפי המים – כך עולה מדוח המבקר בעניין הרשות הממשלתית למים ולביוב. המבקר שפירא: "ליקויים כבדי משקל, הנטל על הציבור גדל ללא התחשבות באינטרסים שלו"

"תעריך המים עלה". דוח המבקר (חדשות 2)

ביקורת קשה על התנהלות משרד האוצר ורשות המים בדוח מבקר המדינה: על פי הדוח שהותר היום לפרסום, במסגרת רפורמה של שני הגופים התבצעה עלייה מצטברת של כ-30% בתעריף המים. לטענת אנשי המבקר, רשות המים גבתה היטלי מים וביוב ללא קשר לעלות בפועל, ולעתים אף חייבה יתר על המידה, עד כדי העלאת חשש שבחלק מהמקרים חייבו לקוחות פעמיים.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת  

"הביקורת העלתה ליקויים כבדי משקל באופן יישום הרפורמה על ידי משרד האוצר ורשות המים, תוך פגיעה בציבור הצרכנים הביתיים", נכתב בדוח המבקר. "על משרד האוצר ומועצת הרשות לפעול לקביעת תעריף המים לצרכן הביתי בסכום הנכון לפי העקרונות שנקבעו. מהבדיקה עולה כי כלל תעריפי המים שקבעה מועצת הרשות במסגרת הרפורמה שהוחלה בינואר 2010 אינם כוללים הנחות או אמות מידה למתן הנחות לאוכלוסיות נזקקות".

אנשי המשרד קראו למשרד האוצר ומשרד האנרגיה והמים בשיתוף רשות המים והמוסד לביטוח לאומי, לבצע עבודת מטה מעמיקה שתבחן את הצרכים של השכבות החלשות והדרכים לסייע להן במטרה להביא לצמצום פערי העוני שעל פי נתוני הביטוח הלאומי, נוצרו בעקבות העלאת התעריפים: "הממצאים בדוח זה מצביעים על ליקויים כבדי משקל. למעשה, משרד האוצר ורשות המים הגדילו את הנטל על ציבור הצרכנים הביתיים, ללא התחשבות מספקת באינטרסים שלהם".

המבקר יוסף שפירא (חדשות 2)

"לקבוע חישוב תעריפי מים ברור"

לאחר בדיקה מעמיקה הגיעו אנשי משרד המבקר למסקנה כי מועצת רשות המים לא חישבה תעריפים כראוי: "מן הראוי שבבואה לקבוע כללי חישוב תעריפים, תבחן מועצת רשות המים בין מכלול השיקולים, את הצורך לפשט את נוסח הכללים. כמו כן, על רשות המים לפעול לפרסום הסברים מפורטים וברורים לתחשיב תעריפי המים".

בתחום הביוב, קוראים אנשי משרד המבקר נוכח מצב התשתיות בתחום ליצור תמריץ בקרב תאגידים ורשויות מקומיות להקטין את הדלף בצנרת הביוב. הגברת הטיפול בדלף הביוב עשויה להגדיל את כמות מי הקולחין המושבים לשימוש החקלאות או הגינון.

מרשות המים נמסר בתגובה כי "חלק ניכר מהליקויים המועלים בדוח הביקורת הינם ליקויים אשר אותרו זה מכבר על ידי רשות המים כנושאים הדורשים שיפור ותיקון ורובם המכריע טופלו על ידי הרשות או נמצאים בתהליכי עבודה בעניין הסבסוד המגזרי במסגרת פעילות רשות המים לצמצום התעריף לצרכן, פנתה הרשות למשרדי הממשלה הרלוונטיים לצורך הקטנת הסבסוד המופנה לחקלאות ולמגזרים אחרים המושת על התעריף הביתי".

עוד נמסר כי "לעניין מתן ההנחות לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים, החל מיולי 2012, רשות המים מיישמת את החלטה שהתקבלה בוועדת הכספים להכפלת הכמות המוכרת עבור 250 אלף זכאים.
רפורמת התעריפים שביצעה רשות המים החל משנת 2010 שינתה את מתווה התעריף ממצב בו הוא נקבע כתוצאה מהסכמות שעלו בדיונים בין גורמים שונים במשק לכך שיהיה מבוסס עלות על פי מודל מקצועי כלכלי. הרשות פועלת למניעת עליית מחיר המים ושואפת אף להורידו, תוך מאמץ עליון והתמודדות עם העליות המתמשכות בעלויות החשמל והאנרגיה אשר משפיעות מהותית על מחירי המים".

"השיתה על התעריף את העלויות המוכרות המינימאליות האפשריות ומבצעת באופן שוטף בדיקות יסודיות ומעמיקות לצורך הכרה בעלויות הריאליות הנדרשות לספקי השירותים, כולל ביצוע השקעות, ולא מעבר לכך. השינויים המשמעותיים שביצעה רשות המים לטובת ייצוב משק המים ואבטחת אמינות אספקת המים ניבחנים לאורך זמן, וכבר היום ניכרת התייעלות משמעותית בפעילות משק המים ככלל ותאגידי המים בפרט, אשר תביא בסופו של דבר גם לירידה מתונה של התעריפים".

"משק המים בישראל מתנהל ללא בקרה אמיתית של הציבור. לא ייתכן שהצרכנים הפרטיים בדגש על הקשישים והזוגות הצעירים ממשיכים לסבסד את העשירים בישראל", אמרה בתגובה ח"כ מירי רגב (הליכוד). "מועצת המים ממשיכה להתנהל באטימות ולא רואה את הציבור החלש בישראל"

דוח מבקר המדינה - סיקור מיוחד

דוח מבקר המדינה מתריע: "ליקויים באספקת החשמל בעתיד"

למרות אסון הכרמל, המבקר מבהיר: "חוסר תיאום בכיבוי האווירי"

דוח מבקר המדינה על חברת החשמל: "תוספות שלא כחוק בסך מיליארדים לעובדים"