תזכורת: הכרעת הדין המלאה במשפט אולמרט

בית המשפט המחוזי בירושלים גזר היום........על ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, שהורשע בעבירה של הפרת אמונים בפרשת "מרכז ההשקעות". אולמרט זוכה בשתי הפרשות המרכזיות שבהן הואשם - "ראשונטורס" ו"טלנסקי"

בית המשפט המחוזי בירושלים גזר בצהריים על ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט מאסר על תנאי בלבד וקנס כספי. ב-10 ביולי התחוללה דרמה בבית המשפט, לאחר שהרכב השופטים בראשות השופטת מוסיה ארד הכריז על זיכויו של אולמרט בפרשות טלנסקי וראשונטורס. עם זאת, הורשע אולמרט בהפרת אמונים בפרשת מרכז ההשקעות. גם הפעם ספדה הפרקליטות מפלה, לאחר שדרשה מאסר שיומר בעבודות שירות.

לקריאת נוסח הכרעת הדין המלאה - לחצו כאן

להלן תקציר הכרעת הדין:

08:35: ראש לשכתו של אולמרט לשעבר, שולה זקן, הנאשמת לצדו במרבית סעיפי האישום, מגיעה לבית המשפט.

09:00: ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, מגיע לאולם בית המשפט. עם כניסתו, לחץ ארוכות את ידה של זקן, ולמקורביו אמר: "נחכה בסבלנות".

09:06: השופטת מוסיה ארד פותחת את הקראת גזר הדין.

09:09: קוראת השופטת ארד: "ההגנה והתביעה עבדו במקצועיות תוך כדי עמידה בלוח זמנים דוחק. עבודתם הנאמנה סייעה לנו במילוי המשפט. על פי הנטען בכתב האישום, הנאשמים ניצלו את מעמדם לצורך טובת הנאה וקבלת כספים לנאשם אולמרט".

09:12: "לאחר שבחנו את כל הראיות, החלטנו פה אחד לזכות את אולמרט מפרשת ראשונטורס, לזכות את הנאשם מפרשת טלנסקי, ולהרשיע בהפרת אמונים בפרשת מרכז ההשקעות. הוחלט להרשיע את שולה זקן בשתי עברות של קבלת דבר במרמה". עם הודעת הזיכוי לחצו עורכי הדין של אולמרט ידיים.

09:16: השופטת מנמקת את הסיבות לזיכוי: "א. הראיות אינן מוכיחות מעל ספק סביר כי הייתה שיטת מרמה מכוונת. עם זאת, נגבו כספים שלא כדין בלשכה. לא היו נהלים או הנחיות ברורות; ב. הראיות לא מציגות מעל ספק סביר שהייתה כוונה לשימוש פרטי; ג. הראיות אינן מוכיחות כי הנאשם היה מודע לגביית הכספים העודפים. טענת הנאשם אינה חפה מקשיים, אך עם זאת הראיות שהוצגו אינן קובעות כי גרסת הנאשם אינה סבירה; ד. לא הוכח כי זקן התכוונה להשתמש בכספים לנסיעות פרטיות. עם זאת, הוכח כי הנאשמת ידעה על גביית כספים עודפים ועל השימוש בהם לנסיעות אחרות".

09:22: השופטת ממשיכה בהסבר לזיכוי: "הראיות מלמדות כי לא הייתה שיטה. אולמרט טס לחו"ל 17 פעמים. אלו היו נסיעות בעבורן נגבו כספים - יותר ופחות. היו נסיעות בהן ניתן היה לגבות כספים עודפים והדבר לא נעשה. לכן, אין זה תומך בעמדת המאשימה שהייתה שיטה; הראיות מלמדות כי לא היה קשר בין הרישום בראשונטורס לרישום בלשכה. ההתנהלות הזאת אינה תואמת הפעלת רשת מרמה; בניגוד לנטען בכתב האישום, היה בין אולמרט לזקן קשר מקצועי בלבד בראשונטורס, ולא היו יחסים מיוחדים; זה שלא היה חשבון משותף בפרשה, מראה שלא הייתה כוונה".

09:25: השופטת ממשיכה בנימוקים: "במהלך החקירה נתפסו מאות מסמכים. מתוך כל המסמכים שתיארו בגלוי ובפירוט לא נמצא מסמך שבו מנחה הנאשם לממן נסיעות פרטיות ולא נמצאה הנחייה מפורטת של הנאשם לגבות כפסים נוספים. אמנם קיימים מסמכים נוספים, אך אין בידנו לקבוע שהדרך שבה הבין הנאשם אינה אפשרית ואינה סבירה. הנאשם היה עסוק ביותר ואין לשלול שלא הקדיש תשומת לב רבה למסמכים אלה. טענת הנאשם לפיה הוא הניח כי חלק ניכר מהנסיעות הפרטיות נצברו מנקודות נוסע מתמיד לא נשללה. באשר למעורבות זקן - הקביעה היא כי ידעה והורתה על גביית כספים עודפים. כשבחרה לא להעיד - המסקנה המתחייבת היא כי היא ביצעה את העברות המיוחדות. הנאשמת היא אשת סודו של הנאשם, בעלת כוח ועוצמה רבים בזכותו, רוצה בכל מאודה בטובתו מטפלת בעניינים הפרטיים בקשרים טובים עם בני משפחתו, חותמת על צ'קים במקומו, מאזינה לשיחותיו ומבקשת מבנו שאול על דעת עצמה להעביר מאה אלף ש"ח בנסיות מיוחדת אלה לא ניתן לשלול כי הנאשמת לא ראתה פגם בגביה מכל גוף למרות שמידי פעם נגבים כספים עודפים; היא לא ראתה פגם במימון נסיעות אחרות ( סברה זאת נאמרה על ידי הנאשם בחקירות המשטרה). הנאשמת שהייתה עצמאית טיפלה בנושא בעצמה".

 

09:35: השופטת מתייחסת לפרשת מרכז ההשקעות: "עוצמת הקרבה העמידה את הנאשם אולמרט במצב של ניגוד ענייני חריף בין מעמדו למחויבותו לעוד מסר. הנאשם הפר איסור זה כשטיפל בארבעה נושאים בהם מסר פעל כמייצג: היטל היבוא על שמנים, סילקט, נבטים וחברת בזק. הנאשם הודה שיש חברות בת עשרות שנים וכי מסר סייע לו בהיבטים משפטים הקשורים לפעילותו. הנאשם כפר בטענה שהקשר ביניהם עסקי. בחנו את מהות הקשרים, וקבענו כי יחסי החברות היו בעוצמה גבוהה ויצרו ייחודיות עזה. הפגישות נועדו הן למטרות מקצועיות. נקבע גם שעו"ד מסר העביר לנאשם כסף מזומן - נושא שנדון בפרשת טלסנקי. הנאשם אהב את מסר ודאג לו. מסר טיפל בנאשם ללא תמורה בשלוש מערכות בחירות. באחת המערכות מסר אף התנדב בראש העמותה וחתם על ערבות אישית על סך מיליון וחצי שקלים לעמותה לבחירתו. בעקבות חילוט הכסף התנהל ויכוח בין מסר לנאשם, שכן מסר רצה שהנאשם יישא במלוא החוב. בחנו את הראיות והגענו למסקנה כי אף שהונח בסיס לניגוד עניינים, לא הייתה פגיעה בעוצמה הנדרשת להפוך אותה למעשה פלילי".

09:45: השופטת ארד מתייחסת להרשעה בפרשת מרכז ההשקעות: "בפעולות שנקט הנאשם היו שורה של נסיבות שגרמו להפרת האיסור של הפרת אמונים. עובד ציבור יהיה חב בפלילים גם אם להשקפתו הסובייקטיבית אינו נמצא בניגוד עניינים".

בתום הדיון התחבקו נציגי ההגנה של אולמרט ולחצו ידיים. אולמרט עצמו נישק את מקורביו, חיבק אותם וקיבל ברכות רבות.

עורך דינו של אולמרט, אלי זוהר, אמר בתום הדיון: זה יום גדול למשפט הישראלי. אותם שופטים שקבעו שצריכה להיות עדות מוקדמת של טלנסקי - זיכו את אולמרט מכל עבירה שקשורה אליו. כל השופטים שדנו יום ולילה בעבירות של ראשונטורס, זיכו את אולמרט מכל אחת ואחת מהעבירות והמעשים המיוחסים לו בפרשת ראשונטורס. בפרשה שעוסקת במבקר המדינה נקבע כי לא נעשה ניסיון לקבל דבר במרמה. בנסיבות העניין, ראש ממשלה מכהן ירד ממשרתו. אני מעריך את בית המשפט הנכבד הזה, על היכולת להתגבר על כל הלחץ התקשורתי, החברתי והסביבתי".

באשר להרשעה של אולמרט בפרשת ההשקעות, אמר עו"ד זוהר: "אני חושב שבמדינה דמוקרטית, החלטה לערער על זיכוי בפלילים היא החלטה פסולה. מעבר להתרגשות האישית, אני חושב שזה צריך להיגמר ולהיגמר היום".

עם יציאתה מאולם הדיונים, העניקה ראש לשכתו לשעבר של אולמרט, שולה זקן, התייחסות ראשונה לזיכוי ולהרשעה בתיקים. "אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא בראש ובראשונה", אמרה זקן לחדשות 2. "כפי שאמרתי לכם ביום הראשון שהייתם פה, אני אישה מאמינה והאמנתי בבית המשפט. הייתה לי הרגשה לאורך כל הדרך שהשופטים מקשיבים, שואלים את השאלות. החלטתי לא להעיד במשפט כי הרגשתי שאני הופכת להיות כלי של מי שהחליט להפיל ראש ממשלה. חבל. אני מודה לקדוש ברוך הוא, שנתן לי את הכוח לעמוד בלחצים האלה בתקופה הקשה מאוד של למעלה מחמש שנים. אני מודה למשפחה שלי שהייתה איתי".

עורך דינה של זקן, מיכה פטמן, אמר בתום הדיון: "חוויתם היום מהפכה בתולדות שלטון החוק במדינת ישראל. הפרקליטות, הגוף שאחראי על אכיפת החוק המדינה ספג מהלומה. אם היועמ"ש לממשלה היה מקים את גוף הביקורת עליו דיבר כל כך הרבה - היום הוא היה צריך להתחיל לעבוד. היום בית המשפט אמר את דברו באופן ברור ובקול צלול: לא הייתה תכנית מרמה, לא היה רצון לפגוע באף אחד - לא בארגון, לא בגוף ממשלתי. לא הייתה כוונה לרמות. אין לא לשולה זקן ולא לאולמרט כוונה לרמות אף גוף - זה זיכוי אדיר".

כתבות נוספות בנושא:

לכתב האישום המלא לחצו כאן

אמנון דנקנר תוקף: "הפרקליטות צריכה להתבייש - הפרקליט צריך להתאבד"

שולה זקן הורשעה בקבלת דבר במרמה בפרשת ראשונטורס

הפרקליטות על הזיכוי: "הופתענו"

ח"כים נגד אולמרט: "מושחת"

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת