"בית המריבה" בחברון יוחזר לידי המתנחלים

בית המשפט המחוזי בי-ם קיבל את עתירת חברת "טל בנייה והשקעות קרני שומרון" והורה להחזיר את "הבית החום", הסמוך לקריית ארבע, לידי קוניו היהודים. השופט משה בר-עם קבע: "המדינה תשיב את המבנה לבעליו בתוך 30 יום"

ישוב לידי המתנחלים תוך חודש. פינוי בית ה (AP)

ארבע שנים חלפו מאז הפינוי הדרמטי, לאור יום, של "בית המריבה" בחברון על ידי כוחות הביטחון, והיום יש לבעליו היהודים סיבה לחייך. בית המשפט קבע שהם החזיקו בו באופן חוקי, וכי המדינה תשיב להם את הנכס בתוך 30 יום.

בדצמבר 2008 פונה הבית, בו שהו כ-20 משפחות, בהוראת שר הביטחון אהוד ברק, שטען כי נכשלו מאמצי ההידברות עם המתנחלים והורה לכוחות לפעול. המבצע כולו נמשך כשעה בלבד.

הסכם המכירה תקף

היום קיבל שופט בית המשפט המחוזי בירושלים משה בר-עם את עתירת חברת "טל בנייה והשקעות קרני שומרון", בשם המתנחלים בחברון, והורה על החזרת הנכס לידיהם. הוא קבע כי הסכם המכירה שהציגו תקף, והם אכן בעליו החוקיים של הנכס.

"ממכלול הראיות שוכנעתי שהתובעת רכשה כדין את הזכויות ביחס לנכס על פי הסכם רג'בי ובאמצעות איוב. ההסכם לא בוטל, התמורה על פיו שולמה במלואה, ומשכך זכאית לאכיפתו אף אם החזקה בנכס טרם נמסרה לידיה", כתב השופט.

על פי הפסיקה, המדינה תחזיר לידיהם את המבנה תוך 30 יום. בנוסף, קבע בית המשפט כי המוכרים הפלסטינים יחוייבו בהוצאות משפט בסך 50 אלף שקל.