אולמרט בפניה נרגשת לשופטים: "מקווה לצאת מכאן זקוף קומה, אפיק לקח"

"לא קלון, ולא מאסר בפועל", זה הקו שבו בחרה הפרקליטות, כשביקשה מבית המשפט לגזור על ראש הממשלה לשעבר שישה חודשי עבודות שירות. אולמרט נשא נאום נרגש במסגרת זכותו של כל מורשע למה שמכונה "המילה האחרונה", ואולי רמז על חזרה אפשרית לפוליטיקה

אהוד אולמרט הגיע היום לדיון בשלב הטיעונים לעונש, אחרי לילה ארוך של כתיבה. כבר אתמול הוכרע הקרב על הקלון, כשהפרקליטות הודיעה כי לא תבקש להטיל עליו קלון לאחר הודעת אולמרט שהוא מוותר על הטבותיו המגיעות לו כראש הממשלה לשעבר.

לאחר דיון ארוך שנמשך שמונה שעות, פנה אולמרט לשופט והקריא מן הכתב. "אינני יכול ואין זה מקומי להשיא לכם עצה, רק להביע תקווה מעומק הלב לצאת משערי הבניין הזה זקוף קומה", אמר ראש הממשלה לשעבר. ללא קשר לתקוותו של אולמרט, הודיעו בפרקליטות כי הם אינם מתכוונים לבקש לגזור על ראש הממשלה לשעבר מאסר בפועל.

"שקלנו אם מאסר ממש בפועל אינו העונש הראוי במקרה זה, אבל הגענו למסקנה ששישה חודשי עבודות שירות הוא העונש הראוי. תפיסתנו אינה שצריך עונש ברף התחתון של המתחם. עמדתנו היא שאין להטיל על הנאשם הזה עונש של מאסר בפועל. יש כאן רצון להחמיר, אבל עדיין לא לשלוח לכלא", כך אמר ראש צוות התביעה במשפט עו"ד אלי אברבנל.

ההערכות לגבי האפשרות שאולמרט ישוב לפוליטיקה לא פוסקות. ורמז לגבי החלטתו אפשר אולי למצוא בהמשך נאומו בפני השופטים. "אני מקבל את הרשעתכם במלוא כובדה. לא היה קל לקרוא דברים אלה, חשבתי על כך לא מעט. אני מאמין שהפקתי ועוד אפיק את הלקח. מה שהיה לא יהיה - יהיו עיסוקיי אשר יהיו", סיכם.