בפרקליטות איימו לבקש קלון, אולמרט ויתר על תנאים

התובע נגד ראש הממשלה לשעבר הודיע כי בכוונתו לבקש מבית המשפט להטיל על אולמרט קלון חרף העובדה שאינו ממלא עוד תפקיד ציבורי, בשל כספי הפנסיה להם הוא זכאי. בתגובה, הודיע סנגורו של אולמרט: הוא מוותר על ההטבות

אולמרט. ארכיון (רויטרס)

זיכויו של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט מהאישומים בפרשות "ראשונטורס" ו"מעטפות הכסף" עורר רעידת אדמה במערכת המשפט. אלא שכעת, מנסים בפרקליטות להביא להטלת קלון על אולמרט בעקבות הרשעתו בהפרת אמונים בפרשת "מרכז ההשקעות", למרות שכבר אינו מכהן בתפקיד ציבורי, בטיעון כי הוא עדיין מקבל הטבות מהמדינה. בתגובה הודיעו סנגוריו: "אולמרט מוותר על התנאים להם הוא זכאי".

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

הטלת קלון אפשרית רק באשר לנושאי משרות ציבוריות. אולמרט אומנם כבר אינו ממלא תפקיד מסוג זה, אך במכתב ששיגר התובע בתיק, עו"ד אורי קורב, לסנגורי ראש הממשלה לשעבר הוא ציין כי תנאי הפנסיה שהוענקו לו מתוקף תפקידו מאפשרים להטיל קלון גם עליו. "בכוונתנו לבקש מבית המשפט לקבוע, בין היתר, כי יש קלון בעבירה שעבר הנאשם. לצורך כך בכוונתנו להפנות להחלטות ועדת הכספים של הכנסת, שהתקבלו על פי חוק הגמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון התשכ"ט 1969".

"לא נשתף פעולה עם הלוליינות המשפטית של הפרקליטות"

בתגובה לדברים, שיגר פרקליטו של אולמרט עו"ד אלי זהר מכתב לפרקליטות בו הודיע כי כדי להימנע מתרחיש זה, מוותר ראש הממשלה לשעבר על תנאי הגמלאות שלהם הוא זכאי מתוקף התפקיד בו כיהן.

"אין בכוונת אולמרט לשתף פעולה עם תרגילי הלוליינות המשפטית של הפרקליטות, המודיעה בעצם במכתבה כי בכוונתה להיאחז בתנאים שאותם מקבל מר אולמרט כראש ממשלה לשעבר, ככסות ואמתלה לבקש מבית המשפט בכל זאת להטיל עליו קלון", הדגיש עו"ד זהר במכתב התשובה. 

עו"ד זהר הוסיף כי "התנאים שאותם מקבל אולמרט על-פי חוק, כראש ממשלה לשעבר, אין להם דבר וחצי דבר עם העבירה שבגינה הורשע ועם התקופה שבה מדובר. הפרקליטות מבקשת להעניש את מר אולמרט לא על העבירה שבה הורשע, אלא דווקא על העבירות שמהן זוכה".

 חובתה של המדינה לעתור לקביעת קלון

בשעות הערב השיב עו"ד קורב למכתבו של סנגורו של אולמרט. "למרבה הצער, נודע לי על מכתבך מכלי התקשורת עוד בטרם קיבלתיו לידי", כותב קורב במכתב ששלח. הוא מסביר מדוע הודיעה התביעה על כוונתה לבקש מבית המשפט לקבוע כי במעשיו של אולמרט יש קלון והזכירה את החלטות ועדת הכספים של הכנסת, "שמכוחן יש לדון בעניין הקלון".

"מצאנו לנכון לשלוח מכתב זה כדי לוודא כי החלטות וועדות הכנסת, שבהן חלו כמה שינויים בשנים האחרונות, מוכרות לכם. מכתבנו לא הופץ לאיש מלבדכם ונעשה על רקע חברי ולמען יעילות הדיון", מבהיר עו"ד קורב. לדבריו, "שלילת הטבות מממלאי תפקידים בכירים לשעבר: שר, ראש ממשלה, ונשיא המדינה, לאחר שהורשעו בעבירה שיש עמה קלון, מתחייבת על פי החוק ואינה נתונה לשיקול דעתו של איש".

"במקרה שלפנינו סברה המדינה, על פי כל המבחנים שנקבעו בפסיקה, כי יש במעשה שבו הורשע הנאשם קלון. מכאן חובתה של המדינה לעתור לקביעת קלון במסגרת גזר הדין", מסכם עו"ד קורב. "צר לנו על סגנון דבריכם חסר התקדים ועל התכנים חסרי השחר שבמכתבכם".