התספורת של קארשי תעלה לו בחופש?

אחיה של שולה זקן, שהורשע בפרשת רשות המיסים ונידון לשנת מאסר בכלא, ניצל את חופשתו האחרונה מהכלא לבילוי אצל הספר - בניגוד לתנאי שחרורו, שהורו על מעצר בית מלא. רשות בתי הסוהר שללה ממנו בעקבות כך את יתר החופשות, ועכשיו בקשתו לניכוי שליש ממאסרו צפויה להידחות

התספורת של יורם קארשי עלולה לעלות לו בארבעה חודשי מאסר בכלא: באחת מחופשותיו האחרונות, אמור היה קארשי, המרצה עונש מאסר בגין חלקו בפרשת רשות המיסים, במעצר בית מלא. אלא שהוא הפר את ההוראה הזאת ובחר לנצל את החופשה כדי להסתפר אצל הספר.

הדבר נודע לרשויות הכלא ובעקבות כך הוחלט לשלול מקרשי את יתר החופשות שנותרו לו. מחר צפוי להתקיים דיון בעניינו בבקשה לקצר בשליש את עונשו - אך המדינה מתנגדת לכך, בטענה כי האסיר הפר את תנאי השחרור שלו. כך ייצא, שהתספורת הזאת עלולה לעלות לקארשי בארבעה חודשי מאסר נוספים.

קארשי, אחיה של שולה זקן, הורשע בחודש מרס בשנה שעברה, במסגרת עסקת טיעון, במתן שוחר לבכיר ברשות המיסים יגאל סער ובסיוע למתן שוחד לג'קי מצא - שהיה בעבר ראש רשות המיסים. קארשי הורשע גם בהפרת אמונים ובשידור עובדי ציבור להפרת אמונים. בחודש פברואר האחרון הוחמר עונשו - ועמד על שנת מאסר אחת.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת