יוקם גוף שיבקר את פרקליטות המדינה

היועמ"ש יהודה ויינשטיין החליט להקים גוף שיבחן את מערך האתיקה ושקיפות הנהלים בפרקליטות המדינה. הבוקר תקיים הוועדה לביקורת המדינה בכנסת ישיבה, ובה ידונו החברים בהצעה משופרת זו של היועמ"ש

היועמ"ש ויינשטיין (חדשות 2)

היועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטיין, החליט להקים יחידה עצמאית במשרד המשפטים שתעסוק בבקרה ייעודית על עבודת התביעה ומערך ייצוג המדינה בערכאות. במכתב שהגיש ליו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה ח"כ רוני בר און, ציין ויינשטיין כי "החלטה זו התקבלה לאחר עבודת בחינה יסודית שנעשתה בידי צוות שמיניתי למטרה זו.

יחידת הביקורת שתוקם במשרד המשפטים, תהא כפופה ליועץ המשפטי לממשלה. היא תוקם בדרך מנהלית וללא צורך בחקיקה. פעילותה של היחידה תתבסס על: עצמאות התביעה כגוף ויכולתו המעשית של כל פרקליט או תובע להפעיל את שיקול דעתו המקצועי באופן עצמאי, חיזוק אמון הציבור במערך הפרקליטות והתביעה ובמערכת אכיפת החוק בכללותה, ושיפור פעולתו של מערך הפרקליטות והתביעה וייעול מנגנוני הביקורת ובירור התלונות.

היחידה תפעל לבדיקה מערכתית, יזומה ושיטתית, של התנהלות מערך הפרקליטות והתביעה. בכלל זאת, תעסוק היחידה בהיבטים של ניהול תקין, אחידות ביישום הנהלים והמדיניות, שקיפות תהליכי העבודה, אתיקה מקצועית ויעילות, וכל זאת מבלי להתערב בעצמאות שיקול הדעת של מערך הפרקליטות והתביעה בניהול ההליכים המשפטיים, ומבלי לשבש את הליכי אכיפת החוק.

פעילות הביקורת של היחידה תעסוק, בשלב הראשון, בעבודת מערך התביעה וייצוג המדינה בכללותו, למעט התביעה המשטרתית. עם זאת, בתוך שנה ישקול היועץ המשפטי לממשלה את החלת מנגנון הביקורת החדש גם על מערך התביעה המשטרתית, תוך שימת דגש על כך ששאלות מקצועיות דומות מתעוררות באופן רוחבי אצל כל התובעים, ללא תלות במסגרת הארגונית או בסוג ההסמכה שמכוחה הם פועלים, ואלה ראויות לביקורת רוחבית לשם הפקת לקחים ומניעת כשלים.

ראש היחידה יביא בפני היועץ המשפטי לממשלה דו"חות על הנושאים שבדק, באופן נושאי או שנתי לפי שיקול דעתו, ויהיה מוסמך להמליץ בפניו על תיקון הליקויים המערכתיים שמצא. ויינשטיין הדגיש כי אין מניעה כי במקרים מתאימים ההמלצות יכללו אף התייחסות לנקיטת פעולות, לרבות פעולות אישיות נגד פרקליט או תובע במסגרת מנגנוני החקירה והמשמעת הקיימים.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת