גוף חדש ועצמאי יפקח על פרקליטות המדינה

יחידה עצמאית שתקום במשרד המשפטים תעסוק בביקורת על פרקליטות המדינה, כך הודיע הערב היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין לכנסת. היחידה העצמאית תבקר את המערך בכללותו, לרבות התביעה המשטרתית והתובעים הפועלים מכוח הסמכה של היועץ המשפטי עצמו

יהודה וינשטיין. צוות חדש (חדשות 2)

היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין הודיע הערב לח"כ רוני בר-און, יו"ר הוועדה לביקורת המדינה בכנסת, על הקמת יחידה עצמאית במשרד המשפטים שתעסוק בבקרה על עבודת פרקליטות המדינה, התביעה ומערך ייצוג המדינה בערכאות המשפטיות השונות.

וינשטיין קיבל לאחרונה את מסקנותיו של צוות שבחן את אפשרויות היישום של יחידת הביקורת. "לאחר בחינת הנושא וקיום מספר רב של ישיבות שבהן לובנו הדברים, הועברה אלי טיוטת הדוח המסכם של הצוות, ובו ההמלצה לעצב מנגנון ייעודי שיעסוק בבקרה מערכתית יזומה וסדירה על מערך התביעה", כתב.

"הנני משוכנע שצעד מתבקש זה יתרום לשיפור איכות עבודת הפרקליטות בפרט ורשויות התביעה בכלל, ויהווה נדבך נוסף בביצור אמון הציבור במערכת האכיפה", סיכם וינשטיין את המכתב.

בראש היחידה: משפטן בכיר

בדוח שהוגש לו בנוגע ליישום היוזמה נכתב כי הצוות "ממליץ לעצב מנגנון ייעודי שיעסוק בבקרה מערכתית יזומה וסדירה על מערך הפרקליטות והתביעה, מבלי לגרוע מהמנגנונים הקיימים".

"הצוות סבור כי יש להחיל המנגנון החדש שיאומץ על מערך הפרקליטות והתביעה בכללותו, לרבות התביעה המשטרתית והתובעים הפועלים מכוח הסמכה של היועץ המשפטי לממשלה" נכתב עוד, "שכן שאלות מקצועיות דומות מתעוררות באופן רוחבי אצל כל התובעים, ללא תלות במסגרת הארגונית או בסוג ההסמכה שמכוחה הם פועלים, ואלה ראויות לביקורת רוחבית לשם הפקת לקחים ומניעת כשלים".

הצוות של משרד המשפטים בחן גם אפשרות שהגוף יקום מתוך משרד מבקר המדינה, אך דחה זאת. הממונה על הגוף החדש יהיה משפטן בכיר - שאינו תלוי ביועץ המשפטי לממשלה או בפרקליט המדינה.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת