דני דנקנר יועמד לדין בפרשת ההלוואה שקיבל מבנק הפועלים

בנוסף לכתב האישום העומד נגד דנקנר בפרשת קרקעות מלח במסגרת כתב האישום שהוגש בעניין הולילנד, ובנוסף לכתב האישום הנשקל נגדו בפרשת בנק פוזיטיף, נשקלת העמדתו לדין בפרשה נוספת - הפעם בגין קבלת הלוואה במירמה

דני דנקנר. מסתבך (חדשות 2)

יו"ר בנק הפועלים לשעבר, דני דנקנר, הולך ומסתבך: פרקליטות המדינה הודיעה לדנקנר כי בנוסף לכתב האישום העומד נגדו בפרשת קרקעות מלח במסגרת כתב האישום שהוגש לבית המשפט בעניין הולילנד, ובנוסף לכתב האישום הנשקל נגדו בפרשת בנק פוזיטיף, נשקלת העמדתו לדין בפרשה נוספת - הפעם בגין קבלת הלוואה במירמה מבנק הפועלים.

הפעם מואשם דנקנר בקבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות ובהלבנת הון - ואולם גם אישום זה, שהופרד מפרשת ההלוואה הראשונה, כפוף לשימוע שייערך לו.

את ההחלטה על העמדתו לדין של דנקנר בכפוף לשימוע בפרשה זו קיבל המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים, עו"ד שי ניצן, בסיוע המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, בראשות עו"ד אביה אלף, לאור החלטתו של פרקליט המדינה משה לדור לפסול את עצמו מלטפל בנושא, לאור ניגוד עניינים.
על-פי כתב החשדות, המהווה טיוטת כתב אישום, באוקטובר 2008 פנה דנקנר אל ציון קינן, ששימש אז כמנהל החטיבה העסקית בבנק הפועלים, ואמר לו כי ברצונו לקבל מסגרת אשראי על סך של 3.4 מיליון דולר, סכום שווה ערך לסך של 12,841,800 מיליון שקל לפי שער החליפין אז, לתקופה של שנה כהלוואת גישור מבנק הפועלים. דנקנר אמר לקינן כי מטרת האשראי המבוקש היא מימון השקעה לבניית נכס נדל"ן. מתוקף מעמדו של דנקנר בבנק, הועברה בקשתו של דנקנר לוועדת בעלי עניין.

בעקבות דבריו של קינן, בין היתר, לגבי מטרת בקשת האשראי, אישרה ועדת בעלי עניין את הבקשה בכפוף לבדיקה של קינן כי סך שווי עושרו האישי של דנקנר, כפי שהוצהר על-ידו בדוח העושר האישי, עומד על סך של לפחות פי שניים מבקשת האשראי.

לטענת הפרקליטות, במהלך חודש נובמבר 2008 שלח דנקנר שתי הצהרות שונות לגבי שווי עושרו האישי, שהכילו פרטים כוזבים או חסרים. בעקבות המצג שהציג דנקנר, אושרה סופית מסגרת האשראי לטובתו. לאחר שהועמדה לו מסגרת האשראי דנקנר השתמש באשראי לצורך שימושים שונים אך לא לצורך בניית נכס הנדל"ן.

בגין מעשים אלה מייחסת הפרקליטות לדנקנר עבירות קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות וביצע פעולה ברכוש אסור על-פי חוק איסור הלבנת הון.
יצוין כי בשבוע שעבר סגרה הפרקליטות את התיק נגד קינן בנוגע להלוואה זו.

השימוע לדנקנר בפרשת בנק פוזיטיף אמור להיערך במחלקה הכלכלית בפרקליטות בחודש הבא, ובהודעת משרד המשפטים צוין כי "ניתן להניח כי החשדות המפורטים במכתב הנוסף של הפרקליטות ייבחנו במסגרת אותו שימוע".

סנגורי דנקנר: "ההחלטה מעוררת תמיהות"

עורכי דינו של דני דנקנר - יורם ראב"ד, יוסף בנקל, רות ליטבק ונבות תל-צור - מסרו בתגובה כי דנקנר דוחה בתוקף את החשדות המיוחסים לו.
"אין כל מקום לזמן את דנקנר לשימוע בעניין זה, כאשר אך לפני ימים ספורים קבעה הפרקליטות בהחלטה אחרת שפרסמה, באותה פרשה ממש, כי אין קשר סיבתי בין 'דוח עושר' שמסר דני דנקנר לבין אישור ההלוואה על-ידי חברי ועדת האשראי של הבנק. על כן היה על הפרקליטות לסגור אף את התיק בענייננו של דנקנר", מסרו עורכי הדין.

עוד נמסר מטעם הסנגורים כי ההלוואה שקיבל דנקנר מהבנק הוחזרה במלואה לפני זמן רב, ואין כל עניין להמשיך ולעסוק בפרשה זו. "ההתעקשות לצרף לדנקנר אישום נוסף מצביעה על חולשה מהותית של הטענות שהועלו נגדו עד כה, שאחרת לא ניתן להסביר את הזימון הנוסף לשימוע. לאור האמור, ההחלטה לזמן את דנקנר לשימוע בפרשה זו יוצרת תחושת אי-נוחות כבדה, ומעוררת תמיהות קשות באשר לשיקול-הדעת ולמניעים העומדים מאחורי החלטה זו".

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק