"בוז לכחולי המדים"

כנס אילת לעיתונות בנושא: מי מעוניין להציג משטרה חלשה?