"יחסי אהבה-שנאה"

דיון בכנס אילת בנושא יחסי התקשורת והמשטרה