קליע פגע ברכבת בלוד, אין נפגעים‎

קליע פגע ברכבת ישראל סמוך ללוד. אין נפגעים בתקרית, אך תנועת הרכבות במקום הופסקה. עדיין לא ברורות נסיבות האירוע