55% מקורבנות עבירות המין: קטינים

המשרד לביטחון פנים מדווח על עלייה בעבירות מין שמבצעים קטינים בקטינים. מרבית הקורבנות בכלל עבירות המין הם קטינים וקטינות עד גיל 17. בנוסף, חלה עלייה בדיווח על מעשי אלימות לרשויות הרווחה. בשליש ממקרי האלימות הקורבן לא הכיר את התוקף

עלייה בעבירות המין בין קטינים (Shutterstock)

בשנים האחרונות נרשמה עלייה בעבירות המין שבוצעו על ידי קטינים כנגד קטינים: המשרד לביטחון פנים מפרסם נתונים מדאיגים, לקראת היום הבינלאומי למאבק באלימות, שיצוין מחר (ד').

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

לפי הנתונים שפורסמו מתוך "המדד הלאומי לאלימות" עולה כי ב-55% ממקרי עבירות המין, הקורבנות הם קטינים וקטינות המשתייכים לקבוצת הגיל 0-17. כמו כן הנתונים מראים על עלייה במספר מקרי עבירות המין של קטינים כנגד קטינים.

ב-96% ממקרי עבירות המין המדווחים, מבצעי העבירות הם גברים. משנת 2009 חלה עלייה במספר הפניות על עבירות מין למרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית.

"פועלים לצמצום ומיגור האלימות"

הנתונים מצביעים על ירידה קלה בסך מקרי האלימות המדווחים: משנת 2004 חלה מגמת ירידה בסך האלימות המדווחת מכלל הגורמים, בקצה של כ-1.2% בממוצע לשנה. במשרד לביטחון פנים מציינים כי "שיעור עבירות האלימות השונות בישראל קרוב במרבית המקרים לממוצע מדינות ה-OECD".

מהמדד הלאומי עולה כי החל משנת 2004 חלה ירידה במספר הדיווחים על אירועי אלימות למשטרת ישראל ועלייה במספר הדיווחים למשרד הרווחה. ב-91% ממקרי האלימות, הציבור מדווח במקביל למשטרה ולרשויות הרווחה. עם זאת, כאשר עבירות האלימות התבצעו במערכת החינוך, העבירות דווחו במרבית המקרים למוסד החינוכי בלבד.

במשרד לביטחון פנים ציינו כי בשליש מקרי האלימות המדווחים למשטרת ישראל - הקורבן אינו מכיר את התוקף. במרבית מקרי האלימות, התוקף והקורבן משתייכים לאותו רקע דתי.

מדד האלימות מתבסס על נתוני המשטרה, משרד הרווחה, משרדי החינוך והבריאות, הלמ"ס ומרכזי הסיוע לנפגע ונפגעות תקיפה מינית. במשרד לביטחון הפנים אומרים כי מטרת מדד האלימות הלאומי הוא לגבש מדיניות לטווח ארוך, שתוביל לשיפור תחושת הביטחון האישי של אזרחי המדינה, במקביל להגברת השקיפות. "המשרד לביטחון הפנים פועל ביתר שאת לצמצום ומיגור תופעות האלימות וההתנהגות האנטי-חברתית", נמסר מהמשרד לאחר פרסום הנתונים.