ירקת ברחוב? אם נתפסת תצטרך לשלם בפינוי מביתך

הממשל בעיר גאונגזו שבסין מנהיג שיטת צבירת נקודות עונשין על ביצוע פעולות שנקבעו בחוק כאסורות. אם צבר אזרח הגר בדיור ממשלתי יותר מעשרים נקודות העונש שבו ישא הוא פינוי מביתו. בין הפעילויות האסורות: יריקה ברחוב והקמת רעש והימורים

השלכת אשפה במקום אסור- חמש נקודות (רוייטרס)

טיפול הולם בשכנים טורדניים? תושבי העיר גואנגזו בפרובינציה הדרומית של סין הגרים בדיור ממשלתי צריכים להתנהג על פי סטנדרטים חדשים. אם לא יאמצו את הקוד החדש שהפיצו פקידי הממשל הם עלולים להיות מפונים מבתיהם.

במסמך שפורסם באתר האינטרנט של המשרד הממשלתי העוסק בענייני ניהול המדינה ומשקי הבית בעיר גואנגזו נכללים יותר מעשרים תקנות שלפיהן אסור לתושבי המחוז יותר לבצע פעילויות שגרתיות - ויש שאפילו יגידו יומיומיות. אותן פעילויות שנמנו באתר כוללות בין היתר השלכת אשפה במקום אסור, הקמת רעש והימורים.

אם תושבי המחוז יעברו על התקנות החדשות שפורסמו הם עלולים להיקנס בנקודות - בדומה מאוד לשיטת הנקודות הנהוגה בישראל בקרב עברייני תנועה בכבישים, רק שבגואנגזו לא יוזמנו התושבים לשיעורים להקניית מנהגים חדשים, אלא פשוט מאוד יפונו מביתם.

במקרה שתושב המחוז ייתפס כשהוא יורק במקום ציבורי, הקנס יעמוד על שלושה נקודות. השלכת אשפה במקום אסור? העונש הקבוע בחוק הוא חמש נקודות. זריקת חפצים מקומות עליונות בבניינים יוסיף לאזרח המופתע שבע נקודות, אך העונש החמור ביותר שצוין במסמך יינקט אם התושב לא שילם שכר דירה. התוצאה:  לא פחות מעשרים נקודות.

הסינים רק רוצים לירוק בשקט

תושב הגר בדיור ממשלתי וצבר עשרים נקודות בשיטת הקניית הסדר הציבורי והניקוד של הממשל ייענש ויפונה מביתו. הבעיה היא שלירוק במקום ציבורי הוא מנהג נפוץ ומקובל ברחבי סין, למרות מאמצים חוזרים ונשנים של הממשל לפטור את האזרחים מהטקס שבעיניים מערביות נחשב מגונה.

התכנית החדשה של הממשל בגואנגזו זכתה לביקורת רבה בקרב הגולשים ברשת. בהודעות שונות בקבוצות דיון באינטרנט נכתב כי התוכנית יוצרת "אפליה לרעה בקרב תושביה העניים של העיר". באתר האינטרנט של המשרד הממשלתי שיזם את שיטת הנקודות נכתב כי "רעיונות אלו הושאלו מהניסיון של הונג קונג המפותחת". בקרוב בישראל?