מזימת צוף הקפאין של הפרחים

חוקרי חרקים מבריטניה נסערים: היחסים שנראו תמיד כנים, מפרים ואידילים בין הפרחים לדבורים, לא טהורים כפי שחשבנו. מחקר חדש טוען כי ישנם פרחים המייצרים קפאין, מטעים את החרקים המעופפים והדבורים המכורות חוזרות שוב ושוב, גם כשבפרח כבר לא נותרה טיפה אחת של צוף מחוזק