גם להם מגיע יום כיף בבריכה העירונית

הבריכה העירונית בעיר קאלגרי בקנדה הקדישה את יום הרחצה האחרון בעונה להולכים על ארבע. התושבים קפצו על ההזדמנות והביאו את הכלבים לבלות. גם הכלבים קפצו על הרעיון - וקפצו למים