מוות למחבלים: מה עושים בעולם?

בעשרות מדינות מאפשר החוק להוציא להורג מורשעים בטרור, אבל בפועל רק כ-14 נוקטות בצעד הקיצוני. בעולם הערבי זאת ענישה נפוצה למי ש"פגע בביטחון הלאומי", בקוריאה הצפונית ההגדרה של טרוריסט הורחבה גם למתנגדי משטר וסקר בבריטניה מעלה שכמחצית מהאזרחים תומכים בעונש מוות. ומה יהיה גורל הצעת החוק שהוגשה בישראל?