מהשפלה לכוכבוּת: הצצה לעולמם של הטרנסג'נדרים בהודו. צפו

כבר 4,000 שנים חיה בתת-היבשת קהילה של טראנסג'נדרים. השנה הכיר בית המשפט ב"חיג'רות" כמין בפני עצמו - לא נשים ולא גברים. כעת הן דורשות שיוויון החברתי ומחיקת הדעות הקדומות