מסתכנים במוות למען הסיכוי לחיות

60 מיליון איש ברחבי העולם בורחים מאלימות וטרור - כך עולה מדוח חדש ומדאיג על מצב הפליטים, שמספרם הגיע לשיא חדש בעיקר בזכות הלחימה במזרח התיכון. מאחורי המספרים מתחבאים חיים של משפחות, ערים ומדינות שלמות שסכסוכי הדמים עקרו מבתיהם