עד מתי הקריבו בעולם קורבן אדם?

חג השבועות הוא אחד משלושת הרגלים בהם נהגו המאמינים להקריב קורבן לאל בבית המקדש. אלא שלא רק באזורנו נהגו להקריב קורבנות - האדם נהג להקריב קורבנות מאז ומעולם, ובכל העולם. אפילו קורבנות אדם