לידיעת כחלון: חוקי השכירות בעולם

מתי הופיעו חוקי השכירויות הראשונים באירופה, איפה אפשר לחתום על חוזה לתקופה בלתי מוגבלת, מה קורה בלבנון וכמה אחוזים מהדירות השכורות בניו-יורק נמצאות תחת פיקוח? חוקי הגנת הדייר בעולם - ב-90 שניות. הגולש משה כחלון - צפה