כל היהודים מתנשאים ותאבי בצע?

מחקר חדש בבריטניה חשף נתונים מטרידים על האנטישמיות המדינה: בפני אלפי הנשאלים הוצגו אמירות אנטישמיות, וכמחצית מהם הסכימו לפחות עם אחת. יותר ממחצית הנשאלים היהודים טענו שהאנטישמיות באירופה של היום דומה לזו של שנות ה-30

אנטישמיות כמו בשנות ה-30 (דוברות משרד ההסברה והתפוצות)

מחקר חדש בבריטניה מעלה נתונים מטרידים על עליית האנטישמיות במדינה: 45% מהציבור הסכים עם אמירה אנטישמית אחת שהוצגה בפניו, ו-26% הסכימו עם שתי אמירות כאלה.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

המחקר הורכב מארבע אמירות אנטישמיות שהוצגו בפני 3,411 המשתתפים. 25% מהנשאלים הסכימו עם האמירה כי "יהודים הם רודפי בצע יותר מבריטים אחרים". 20% הסכימו עם האמירה כי "נאמנותם של היהודים כלפי ישראל הופכת אותם לאזרחים בריטיים פחות נאמנים". 17% הסכימו עם האמירות כי "יהודים חושבים שהם טובים יותר מאנשים אחרים", ו"ליהודים יש כוח רב מדי בכלי התקשורת". ולבסוף, 13% הסכימו עם האמירה כי "יהודים מדברים על השואה יותר מדי כדי לקבל סימפטיה".

מתוך חמשת האמירות האלה, 17% מהנשאלים הסכימו עם שלוש.

המדינה לא מגנה על היהודים (חדשות 2)

בסקר נשאלו גם 2,230 יהודים בריטיים מספר שאלות. יותר ממחצית הנשאלים חשו שהאנטישמיות דומה לזו ששררה בשנות ה-30 באירופה, ו-58% טענו שאין להם עתיד ארוך טווח ביבשת. לראיה, אחד מתוך ארבעה יהודים בריטיים שקל לעזוב את המדינה בגלל האנטישמיות.

נתון נוסף שעולה מחלק זה של המחקר הוא ש-69% מהיהודים הבריטיים חשו שעל הקהילה היהודית להגן על עצמה בפני האנטישמיות מפני שהמדינה אינה עושה זאת. כמו כן, 45% מהיהודים בבריטניה חשים שמשפחתם מאוימת על ידי הקיצוניות האסלאמית.