עולם פוליטי: יהיה עוד רצח עם?

סקירה עולמית מיוחדת לרגל יום השואה, במרכזה השאלה: האם ייתכנו מעשי רצח עם נוספים?