כותרות העבר - 19.5

1995 – עימות בין פעילי מרצ למתנחלים; 2004 – 10 הרוגים ברפיח מפגז צה"ל; 2006 – פתרונות למשבר בחינוך: בעלי מקצועות חופשיים יוצאים לשטח לעבוד כמורים