כותרות העבר: מזרחי מנחה בטלויזיה

1998 שני טייסים שמטוסם התרסק נעדרים, 1999 דו"ח המבקר: ברק לא נטש פצועים, 2006 אלון מזרחי מנחה תוכנית בטלוויזיה