כותרות העבר: קצב מבטל את עסקת הטיעון

1994 - מטוס אל על נפגע ממכת ברק; 2005 - הנשיא משה קצב, נשיא אירן חתאמי ונשיא סוריה בשאר אסד בלחיצת יד היסטורית; 2008 - משה קצב מבטל את עסקת הטיעון