כותרות עבר: קדאפי מגרש את אהרל'ה

1996: שליט לוב מועמר קדאפי מגרש את אהרון ברנע; 2000: טייס וצלם התרסקו לעיני מאות המתרחצים מול חוף תל ברוך; 2004: תואר דוקטור בגיל 88