כותרות העבר: נשיא ישראלי בגרמניה

1995: ניסיון התנקשות במוסא אלפרון; 1996: הנשיא ויצמן הוא הנשיא הישראלי הראשון שמבקר בגרמניה; 1999: לינור אברג'יל חושפת את פרשת האונס; 2008: נתפס "שודד המכולת" בירושלים