פרסום ראשון: יועמ"ש הכנסת נגד חוק עוקף בג"ץ

"פגיעה קשה באמון הציבור במערכת החוקתית" - כך מגדיר היועץ המשפטי של הכנסת את "חוק עוקף בג"ץ", שנועד לאפשר לרוב של 65 חברי כנסת לבטל פסיקות בג"ץ שפסלו חוקים של הכנסת. גם בקואליציה אין אחידות דעות בנושא: אהוד ברק וסיעתו מתנגדים והח"כים החרדים עדיין מתלבטים

יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין אולי תומך בהצעת החוק שמטרתה לעקוף את החלטות בג"ץ הפוסלות חוקים - אולם הערב אנו חושפים לראשונה כי היועץ המשפטי שלו מתנגד באופן נחרץ ליוזמת החקיקה.

הצעת החוק החדשה, שזכתה לכינוי "חוק עוקף בג"ץ", נועדה להסדיר את היחסים בין הכנסת לבית המשפט העליון, ועל פיה יהיה ניתן לעקוף את בג"ץ ברוב של 65 חברי כנסת בלבד. עוד על פי ההצעה, בחקיקה יעוגנו שני עקרונות נוספים: סמכות בית המשפט העליון לפסול חקיקה, וקביעת תנאים לפיהן תהיה רשאית הכנסת לחוקק חוקים שיעקפו את בג"ץ.

ואולם, היועץ המשפטי של הכנסת, איל ינון, הביע הסתייגות עמוקה מהחוק במתכונתו הנוכחית, מכמה סיבות. ראשית, החוק לדבריו רק יחריף את המתיחות בין שתי הרשויות - השופטת והמחוקקת - במקום להקל עליה. שנית, הרוב הנדרש של 65 ח"כים כדי לאשרר מחדש חוקים שנפסלו הוא רוב של קואליציה קטנה למדי, וכך בעצם יהיה אפשר לחוקק חוקים נגד עמדת בג"ץ גם ללא קונצנזוס.

"אם חוקים שהם פסולים חוקתית יאושרו או ייכנסו לספר החוקים של ישראל", הסביר עוד היועץ, "תהיה זו פגיעה קשה בתדמית ישראל בעולם וגם באמון הציבור במערכת החוקתית".

גם בקואליציה אין אחידות דעות בנושא. אהוד ברק וסיעת העצמאות מתנגדים, וגם החרדים מסתייגים מההצעה. לכל סיעה יש זכות וטו משום שמדובר בחוק יסוד, כך שלפחות לכאורה - ההתנגדות של ברק סותמת את הגולל על החוק לפני שהוא נולד. בימים הקרובים תיערך פגישה בקרוב בין נשיא העליון גרוניס ליו"ר הכנסת ראובן ריבלין, אחד מיוזמי החוק.

גם ברק וגם הנשיאה בדימוס ביניש לא התנגדו בזמן אמת לחוק יסוד החקיקה, אולם דרשו שיהיה זה ברוב של 70 חברי כנסת. לא מדובר בעניין של עיקרון, אלא בעניין של תיקון המספרים – על כך תעמוד המחלוקת בשבועות הקרובים.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת