רפורמת הביטוח הסיעודי מטורפדת

איך קורה שמיליון ישראלים עלולים למצוא את עצמם ללא ביטוח סיעודי קבוצתי? מי מטרפד את הרפורמה שאמורה לעזור להם?

 מחברת כלל נמסר בתגובה:

"אין אנו לא נותנים מידע אודות הסכמים עם לקוחות באמצעי התקשורת".

תגובת משרד האוצר:

"מבוטחים בני 60 ומעלה שרכשו בעבר ביטוחים קולקטיביים יוכלו להצטרף לפוליסת הסיעוד האחידה בקופות חולים באותם תנאים. שר האוצר הצהיר כי המדינה תשתתף בעלות צירופם לקופות".